Nawigacja

Aktualności

Oddaliśmy hołd Mieczysławowi Jałowieckiemu, dzięki któremu Polska w 1924 roku uzyskała dostęp do Westerplatte – Gdańsk, 14 marca 2023

14 marca 1924 roku, 99 lat temu Polska uzyskała dostęp do Westerplatte jako miejsca do składowania oraz przeładunku materiałów wojskowych. Niedługo później na półwyspie rozpoczęto budowę Wojskowej Składnicy Tranzytowej, której załoga we wrześniu 1939 roku stawiła dzielny opór liczniejszym wojskom niemieckim.

Decyzja Rady Ligi Narodów w kwestii przyznania Westerplatte stronie polskiej była efektem starań Mieczysława Jałowieckiego (1876-1962) – przedstawiciela polskiego rządu w Gdańsku w latach 1919- 1920, zastępcy Komisarza Generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku.

14 marca 2023 roku pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku zapalili znicze na grobie Mieczysława Jałowieckiego oraz jego żony, Zofii Anieli z Romockich Jałowieckiej, którzy spoczywają na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku.

do góry