Nawigacja

Aktualności

Uroczystość ku czci śp. Edwarda Łakomego – Wejherowo, 10 listopada 2022

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości i rocznicy masowej egzekucji dokonanej przez Niemców w Lesie Piaśnickim, na starym cmentarzu parafialnym w Wejherowie przy ul. 3 Maja odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy biograficznej poświęconej pamięci Edwarda Łakomego – majora piechoty Wojska Polskiego, uczestnika walk o granice Rzeczypospolitej w latach 1918–1921, wójta gminy Wejherowo-Wieś, zamordowanego w Piaśnicy 11 listopada 1939 r.

W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku Katarzyna Lisiecka, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie ks. prałat Tadeusz Reszke, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej ks. infułat Daniel Nowak, rodzina majora Edwarda Łakomego. Obecni byli także przedstawiciele organizacji samorządowych, służb mundurowych i stowarzyszeń, poczty sztandarowe, licznie zebrana młodzież m.in. ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie, która opiekuje się grobem bohatera. Wartę honorową przy grobie majora pełnili żołnierze Marynarki Wojennej. 

W pierwszej kolejności głos zabrał inicjator powstania tablicy wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski, witając wszystkich zebranych gości. Następnie uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie zaprezentowała sylwetkę majora Edwarda Łakomego. 

W dalszej kolejności przemówienie wygłosiła naczelnik OBUWiM IPN w Gdańsku Katarzyna Lisiecka, z-ca dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis oraz wnuczka majora Edwarda Łakomego Marzena Wierzbicka-Kos. 

Naczelnik OBUWiM IPN w Gdańsku Katarzyna Lisiecka podkreśliła zasługi majora w działaniach na rzecz wolnej i niepodległej Polski, jego bohaterstwo i odwagę jakimi wykazał się broniąc ojczyzny. Zapowiedziała, iż mogiła mjr. Edwarda Łakomego zostanie wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski prowadzonej przez IPN. 

Chwała bohaterom, którzy budowali II Rzeczpospolitą i za to zapłacili największą cenę – cenę życia. Ważne, abyśmy te okruchy pamięci po naszych dziadkach, pradziadkach, a szczególnie pracę takich osób jak Edward Łakomy dokumentowali i przekazywali nie tylko wieści o śmierci, ale o ich wkładzie życia jakie swoją pracą oddali nam. Bo przecież my chodzimy po tych ulicach, po tych kamienicach. To miasto ileż zyskało w 20-leciu międzywojennym i ileż ludzi zapłaciło za to życiem. W Wejherowie ponad 100 osób zostało straconych w Piaśnicy za to, że byli po prostu patriotami – podkreśliła Teresa Patsidis.

Dziękuję za cały ten wysiłek, za stworzenie przepięknej noty biograficznej  (…) dziękuję wszystkim Państwu, którzy jesteście tu obecni, tym którzy dbają o ten cmentarz. Ile razy tu jesteśmy, zawsze jest posprzątane, zawsze są kwiaty. I Wejherowo zawsze mnie zdumiewa tą dbałością o cmentarz, o pamięć. Składam w tym momencie podziękowania całej społeczności wejherowskiej. Dziękuję – powiedziała wnuczka bohatera.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała, jako przedstawiciel rodziny, wnuczka mjr. E. Łakomego Marzena Wierzbicka-Kos wraz z wójtem Gminy Wejherowo Przemysławem Kiedrowskim. Okolicznościową modlitwę poprowadził ks. prałat Tadeusz Reszke, a następnie odsłoniętą tablicę poświęcił ks. infułat Daniel Nowak. Uroczystość na cmentarzu w Wejherowie zakończyło złożenie przez delegacje kwiatów na grobie wójta. 

Dalsza część uroczystości miała miejsce w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie gdzie odbyła się msza święta w intencji mjr. Edwarda Łakomego podczas której nastąpiło uroczyste wręczenie Stowarzyszeniu „Rodzina Piaśnicka” statuetki Gryfa Kaszubskiego za szczególne zasługi dla gminy. Statuetkę prezes Stowarzyszenia Małgorzacie Śliwickiej wręczył wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Następnie na ręce dyrektor Teresy Patsidis przekazano dla Muzeum Piaśnickiego pamiątki z okresu międzywojennego w tym m.in. dokument urzędowy z 1935 r. podpisany przez wójta gminy Wejherowo Wieś mjr. Edwarda Łakomego. Całość uroczystości uświęcał występ gminnego Chóru Gaudeamus. 

Przed uroczystościami, które miały miejsce na cmentarzu w Wejherowie delegacja pracowników Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Piaśnicy oraz zapaliła znacz na grobie nr 1 w Lesie Piaśnickim, gdzie w 1946 r. podczas prac ekshumacyjnych w zbiorowej mogile odnaleziono ciało zamordowanego wójta.

 

EDWARD ŁAKOMY

Edward Łakomy – powstaniec wielkopolski, żołnierz wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w latach 1935–1939 wójt gminy Wejherowo-Wieś,  zamordowany przez Niemców w masowej egzekucji  Polaków w Lesie Piaśnickim 11 listopada 1939 r.

Urodził się 10 października 1894 r. w wielkopolskiej wsi Czerlejno. Już w latach szkolnych angażował się w działalność patriotyczną. Za popieranie antypruskiego strajku dzieci we Wrześni relegowany z gimnazjum. Zdał maturę jako ekstern. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył w PowstaniuWielkopolskim, wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej w 68. Pułku Piechoty (wcześniej 10. Pułk Strzelców Wlkp.) jako dowódca plutonu, potem kompanii, w czasie Bitwy Warszawskiej dowodzący batalionem. W Wojsku Polskim służył do przeniesienia w stan spoczynku w 1933 r. Wraz z rodziną zamieszkał w Wejherowie. Od 1935 r. do wybuchu II wojny światowej wójt gminy Wejherowo Wieś. Prezes Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914/1919 w Wejherowie oraz działacz Polskiego Związku Zachodniego – organizacji patriotycznej przeciwstawiającej się niemieckim dążeniom do rewizji granic. 

Po niemieckim ataku na Polskę, 14 września aresztowany przez Niemców i przewieziony do wejherowskiego więzienia. Przetrzymywany na Grabówku w Gdyni, w Gdańsku, a 10 listopada ponownie w Wejherowie. Zamordowany w masowej egzekucji w Lesie Piaśnickim 11 listopada 1939 r. w ramach niemieckiej „Intelligenzaktion” skierowanej przeciwko polskiej elicie, głównie ziem polskich włączonych do Rzeszy Niemieckiej. Strażnik więzienny twierdził, iż wójt, nie mogąc znieść widoku mordowanych w bestialski sposób dzieci, rzucił się na jednego z oprawców i złamał mu rękę, za co został skatowany i zastrzelony. Relację świadka potwierdziły ekshumacje przeprowadzone w miejscu zbrodni jesienią 1946 r. Rodzina pochowała wójta na cmentarzu w Wejherowie.

W okresie międzywojennym major Edward Łakomy został odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

do góry