Nawigacja

Aktualności

„Gra Szyfrów” w Czarnem – 23 września 2022

Mobilny showroom promujący gamingowy projekt edukacyjny ,,Gra Szyfrów” odwiedził Czarne.

Projekt edukacyjny ,,Gra Szyfrów” to innowacyjna gra służąca nie tylko rozrywce, ale również edukacji historycznej – przybliżająca grającym realia wojny polsko-bolszewickiej, pracę i dokonania polskich kryptologów. Na wystawie gra dostępna jest na VR oraz PC.

Po inauguracji w dniach 14–16 września 2022 r. na terenie Sejmu RP, wystawa mobilna wyruszyła w trasę po Polsce.

23 września 2022 (w piątek) odwiedziliśmy Czarne (plac Wolności). W prezentacji wziął udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Łącznie wystawa odwiedzi 20 miast w całej Polsce, gdzie mieszkańcy, w szczególności młodzież, będą mogli za darmo zapoznać się z ,,Grą Szyfrów”. W każdym mieście wystawa będzie gościć jeden dzień. Finał projektu odbędzie się 28 października w Głogowie. 

Celem organizatorów wystawy mobilnej jest umożliwienie jak największej liczbie osób zainteresowanych bezpośredniego zapoznania się i doświadczenia możliwości edukacyjno-rozrywkowych, oferowanych przez współczesne nowe technologie. Warto podkreślić, że ,,Gra Szyfrów" jest częścią projektu MEiN pt. ,,Gry w edukacji" i została wpisana do programu nauczania jako treści rekomendowane. 


Informacje organizacyjne:

Wystawa była dostępna bezpłatnie w godz. 17.00–22.00: w godzinach 17.00–19.00 dla grup zorganizowanych, a w godzinach 19.00–22.00 mogła ją zwiedzić każda osoba dorosła, a także młodzież w wieku od 13 roku życia – za zgodą rodzica lub opiekuna.

Wydarzeniem towarzyszącym był namiot edukacyjny przygotowany przez Oddział IPN w Gdańsku.

Wszystkie informacje o trasie Mobilnego Showroomu dostępne są tutaj (link do strony): Inauguracja mobilnej wystawy – Biuro Nowych Technologii (ipn.gov.pl).

do góry