Nawigacja

Aktualności

Prezentacja katalogu wystawy „Przekop Mierzei Wiślanej. Historyczna konieczność”

„Przekop Mierzei Wiślanej. Historyczna konieczność. Katalog wystawy”, Gdańsk 2022, 144 s.

  • Okładka katalogu
    Okładka katalogu

W dniu 9 września br. w Elblągu odbył się wernisaż wystawy „Przekop Mierzei Wiślanej. Historyczna konieczność”. Prezentacja została przygotowana przez pracowników Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku: Karola Lisieckiego, Justynę Pazdę i Wojciecha Wabika. Inicjatorem powstania wystawy był dr Paweł Piotr Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.

Wystawie towarzyszy starannie wydany i bogato ilustrowany katalog, który w osiemnastu rozdziałach rozwija (zwłaszcza ilustracyjnie) informacje pokazane na wystawie. Opatrzony został wstępem przygotowanym przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego i posła na Sejm Rzeczypospolitej Leonarda Krasulskiego.

Katalog liczy 144 strony i jest dwujęzyczny (polsko-angielski). Dostępny jest on-line w załączniku. Sponsorem wystawy jest PZU.


Szanowni Państwo,

24 lutego 2022 roku porządek, który znaliśmy legł w gruzach, a świat stanął u progu kolejnej straszliwej wojny. Federacja Rosyjska napadła na niepodległą Ukrainę, rozpoczynając pełnoskalowe działania wojenne, nazywane eufemistycznie na użytek wewnętrzny „specjalną operacją wojskową” mającą na celu przeprowadzenie przymusowej demilitaryzacji i rzekomej denazyfikacji naszego wschodniego sąsiada. W tym miejscu nie sposób nie zauważyć analogi z dramatem Rzeczypospolitej Polskiej z 17 września 1939 r., gdy Związek Sowiecki wprowadzając w życie ustalenia tajnego porozumienia z niemiecką III Rzeszą (pakt Ribbentrop-Mołotow) pod pozorem „wewnętrznego bankructwa państwa polskiego” oraz „troski o zamieszkującą terytorium Polski bratnią ludność ukraińską i białoruską” zbrojnie wkroczył na terytorium naszej ojczyzny. Tym samym rozpoczął się okres masowych aresztowań elity polskiej, ludobójstwa bezbronnych oficerów Wojska Polskiego w Katyniu, Charkowie i Twerze, deportacji ludności polskiej na wschód Związku Sowieckiego oraz okupacji Polski zakończonej 4 czerwca 1989 r.

Obecnie nowa rzeczywistość, w której się znaleźliśmy tym bardziej uzmysławia nam, jak ważne jest bezpieczeństwo, suwerenność i niezależność gospodarcza naszej Ojczyzny. Tak jak próba uniezależnienia się II Rzeczypospolitej od Wolnego Miasta Gdańska leżała u podstaw strategicznej decyzji o budowie portu w Gdyni, tak łamanie przez stronę rosyjską umów dwustronnych i utrudnienia żeglugi przez Cieśninę Piławska stały się kamieniem milowym budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną otwierającego miastu Elbląg i całemu regionowi swobodną i niezależną drogę na Morze Bałtyckie, dającą szanse na trwały rozwój.

Zakończona inwestycja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nabiera nowego wymiaru. Jest efektem prawie trzydziestu lat wysiłków i starań wielu polityków i samorządowców regionu elbląskiego w wolnej Polsce przy wymiernym wsparciu czynników rządowych. Przekop Mierzei Wiślanej to nie tylko nowe możliwości i nowe horyzonty dla Polski, to nowa gwarancja niezależności i bezpieczeństwa.

słowo wstępne Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej


Przykładowe strony

do góry