Nawigacja

Aktualności

Archiwum IPN w Gdańsku pozyskało nowe dokumenty dotyczące strajku w Gdańsku w 1988 r. – 31 sierpnia 2022

Dnia 31 sierpnia 2022 r. dr Karol Nawrocki Prezes Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał od Karola Guzikiewicza wykazy uczestników strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w maju i sierpniu 1988 r. ułożone według wydziałów stoczniowych, wraz z informacjami dot. wysokości zasiłku strajkowego oraz listę uczestników strajku w Zakładzie Gazowniczym w Gdańsku w maju 1988 r.

Ponadto Karol Guzkiewicz przekazał kserokopię fragmentu publikacji zawierająca wykaz członków komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina., kserokopię fragmentu biuletynu zawierającego uchwałę pracowników Stoczni Gdańskiej im. Lenina z dnia 29-04-1988 r. o utworzeniu NSZZ „Solidarność” Pracowników Stoczni Gdańskiej, kserokopię fragmentu czasopisma: Rozwaga i Solidarność, nr 1 (88) z dnia 22-08-1988 r. (wydanie strajkowe) zawierającą oświadczenia komitetu strajkowego NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego o proklamowaniu strajku i ustaleniu postulatów.

Materiały pierwotnie były w posiadaniu Alojzego Szablewskiego, który przekazał je Karolowi Guzikiewiczowi, działaczowi gdańskiej Solidarności od września 1980 roku., który w 1988 r. strajkował pod przywództwem Alojzego Szablewskiego. Wspólnie tworzyli struktury legalne związku „Solidarności” Stoczni Gdańskiej.

Otrzymane przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku dokumenty zostały przejęte w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci i stanowią niezwykle cenne uzupełnienie dotychczas posiadanych zbiorów pozwalające na pełniejsze przedstawienie strajku w Gdańsku w 1988 r.


W ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci zapraszamy wszystkich do współpracy zwracając się do Państwa z apelem o przekazywanie do gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wszelkich dokumentów mogących przyczynić się do utrwalenia pamięci o losach Polski i Polaków w ubiegłym stuleciu. 
 

do góry