Nawigacja

Aktualności

Jacht „Legia” pływającym eksponatem warszawskiego Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego – Gdynia, 3 sierpnia 2022

Historyczny jacht „Legia” oficjalnie został przekazany Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego. W gdyńskiej marinie jednostka została zwodowana po kilkumiesięcznym remoncie kadłuba. Uroczyście podpisano umowę, a na jachcie podniesiono flagę. W uroczystościach w Gdyni wziął udział dr. hab Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

To przełomowy moment w dziejach jachtu „Legii”, którego sternikiem był płk Ryszard Kukliński, nazywany „pierwszym polskim oficerem w NATO”.  W Gdyni, w Marinie Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kowica”, po kilkumiesięcznym remoncie kadłuba jednostka została zwodowana. W trakcie uroczystości odbyło się także podpisanie porozumienia pomiędzy Jacht Klubem Marynarki Wojennej Kotwica a Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego w Warszawie.

Dzięki podpisanej umowie jacht został wpisany do rejestru eksponatów Muzeum, które będzie organizowało na nim edukacyjne rejsy przypominające o szpiegowskich misjach generała Ryszarda Kuklińskiego. W przyszłości Muzeum planuje także przeprowadzenie gruntownego remontu jednostki. 

Od 1972 r. jachtem „Legia” dowodził płk Ryszard Kukliński prowadząc swoją tajną misję z USA przeciwko wojennym planom ZSRR. „Legia” była jedynym jachtem i najważniejszym narzędziem polskiego bohatera w pierwszych latach jego misji.

O zasługach płk. Ryszarda Kuklińskiego, a także o celach, które może realizować jacht mówił podczas uroczystość dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla tego typu eksponatu. Jest to jednostka pływająca, dlatego zapewne doczekamy się rejsu śladami płk. Ryszarda Kuklińskiego. Ten jacht jest też upamiętnieniem tej postaci. W Gdyni mamy pomnik Ryszarda Kuklińskiego, w Gdańsku jest on obywatelem honorowym miasta, a więc to kolejny element upamiętniający postać generała Kuklińskiego. Warto zauważyć, że w tym oficerze, który przecież został wykształcony w tzw. Ludowym Wojsku Polskim, po wydarzeniach grudnia ’70 odezwał się duch dawnego oficera niepodległej Rzeczypospolitej. To pierwszy oficer, który prowadził Polskę do NATO. Można śmiało powiedzieć, że płk Kukliński to pierwszy oficer niepodległej Rzeczypospolitej po 1945 roku - mówił dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

Jak podkreślał dyrektor Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego w Warszawie - jacht będzie żywym eksponatem:

Jeszcze tego lata uruchomimy rejsy edukacyjne, które będą prowadzone do końca sezonu. Będą one jedno lub dwudniowe, z noclegiem na Półwyspie Helskim. W załodze będzie pracownik muzeum, który będzie przedstawiał historię jachtu, misji Ryszarda Kuklińskiego i okoliczności, w których ją podjął. Obsadę żeglarską zapewni zaś Jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica. Rejsy będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych - mówił Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny.

 

***

Jacht „Legia” zbudowano w 1968 r. w Gdańskiej Stoczni Jachtowej Stogi dla Sekcji Żeglarskiej Wojskowego Klubu Sportowego Legia w Warszawie. To jedna z trzech jednostek typu WER skonstruowanych przez inż. Kazimierza Wykę i Edmunda Rejewskiego.

W 1969 r. Sekcję Żeglarską Wojskowego Klubu Sportowego Legia w Warszawie rozwiązano. Dwa lata później jej członkowie założyli Jacht Klub Atol, który przejął jacht "Legia". Wicekomandorem, a później komandorem i sternikiem został mjr Ryszard Kukliński.

„Legia” służyła m.in. do szkolenia, ale wyższa kadra oficerska pływała na niej turystycznie po Bałtyku i Morzu Północnym. Część z rejsów służyła także do celów wywiadowczych, a w 1972 roku podczas jednego z nich Ryszard Kukliński nawiązał kontakt z CIA.

„Legia" służyła  do celów wywiadowczych realizowanych przez wojskowy wywiad PRL na rzecz Układu Warszawskiego. Z myślą o planowanym desancie obserwowano ruch jednostek pływających, badano ukształtowanie linii brzegowej i system jej umocnień.

 

do góry