Nawigacja

Aktualności

Szlakiem powstańczych mogił – Gdańsk, 1 sierpnia 2022

W dniu 1 sierpnia z okazji 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku odbył się patriotyczno-edukacyjny spacer szlakiem grobów weteranów Powstania Warszawskiego.

W wydarzeniu wzięli udział harcerze 10 Gdańskiej Drużyny Harcerzy „Abrakadabra” im. Ernesta Thompsona Setona, 77 Drużyny Harcerskiej „Niewymierni” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” z Pruszcza Gdańskiego, 11 Trąbkowskiej Drużyny Harcerskiej „Cegły” im. Anny Burdówny oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.

Spacer, poprzedzony krótką prelekcją np. Powstania Warszawskiego, poprowadził pracownik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku Anna Kołakowska

                

 

Odwiedziliśmy mogiły powstańców warszawskich: śp. Mieczysława Liwo ps. „Milik”, „Jezierski”, śp. Henryka Kowalewskiego ps. „Mirek”, śp. Jerzego Zawieski ps. „Senacki”, śp. Magdaleny Sadowskiej ps. „Growska” oraz śp. Ireny Grabowskiej ps. „Hanka”. Groby zostały wpisane przez Instytut Pamięci Narodowej do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Na mogiłach zapaliliśmy biało-czerwone znicze. Poznaliśmy sylwetki  weteranów i odmówiliśmy krótką modlitwę, którą poprowadził kapelan Chorągwi Gdańskiej ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej o. Marek Kiedrowicz.

 

Przy każdym grobie uczestnicy spaceru otrzymali okolicznościowe pocztówki z biogramami powstańców wydane przez biuro upamiętniania IPN w Gdańsku (link do pocztówek poniżej). Biogramy czytane na głos przez harcerzy każdorazowo wzbogacił komentarz Anny Kołakowskiej.    

                                   

Przy jednym z grobów spotkaliśmy żonę Powstańca Warszawskiego Jerzego Zawieski ps. „Senacki”, która była bardzo wzruszona pamięcią o uczestnikach wydarzeń tamtych dni. Jednocześnie była to piękna żywa lekcja historii dla młodego pokolenia.

Podczas spaceru zatrzymaliśmy się również na chwilę refleksji przy grobie harcerza śp. Józefa Grzesiaka ps. „Czarny” oraz śp. Jana i Janiny Krahelskich - rodziców sanitariuszki Powstania Warszawskiego Krystyny Krahelskiej ps. „Danuta”, która jest znana także jako Warszawska Syrenka.

 

Józef Grzesiak ps. „Czarny” założył słynną Czarną Trzynastą Wileńską Drużynę Harcerzy, od 1927 r. był komendantem Chorągwi Wileńskiej ZHP. W czasie II wojny światowej stał na czele chorągwi Szarych Szeregów w Wilnie i jednocześnie był komendantem AK garnizonu dzielnicy „D”. Pod jego dowództwem harcerze przechodzili kursy wyszkolenia bojowego, a następnie zasilali szeregi 3 Wileńskiej Brygady AK. W czasie operacji Ostra Brama podkomendni „Czarnego” na jego rozkaz zawiesili biało-czerwoną flagę na baszcie Giedymina na Górze Zamkowej, co miało wielkie znaczenie dla walczących o wyzwolenie Wilna Polaków. 

Szerzej o Krystynie i jej rodzicach w relacji: Pomorskie ślady warszawskiej syrenki.

Na zakończenie uczestnicy spaceru otrzymali od biura upamiętniania IPN w Gdańsk patriotyczne gry i koszulki oraz posilili się wyrobami piekarniczymi ufundowanymi przez Piekarnię-Cukiernię „Pellowski”.

Tego samego dnia pracownicy Oddziałowego Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Oddział w Gdańsku i Delegatury IPN w Bydgoszczy, pamiętając o bohaterach Powstania Warszawskiego i oddając im hołd, zapalili znicze na mogiłach powstańców warszawskich, wpisanych do prowadzonej przez IPN ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, znajdujących się na cmentarzach w Gdyni, Gdańsku i Grudziądzu.

 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 

Biogramy powstańców  zostały opisane na okolicznościowych pocztówkach wydanych przez biuro upamiętniania IPN w Gdańsku. Kartki pocztowe będą się ukazywały cyklicznie przez 63 dni wspominając cały okres trwania heroicznej walki o wolność Warszawy i Polski. Poniżej prezentujemy pocztówki.

 

Relację opracowała Sylwia Chomicz, OBUWiM IPN w Gdańsku

 • Adamczyk Barbara

 • Adamczyk Zbigniew

 • Babilińska Barbara

 • Baran Henryk

 • Dąbkowski Włodzimierz

 • Grabowska Irena

 • Grandowicz Zbigniew

 • Grobelski Michał

 • Kowalewski Henryk

 • Liwo Mieczysław

 • Męclewska Krystyna

 • Mirecka Eugenia

 • Motyliński Tadeusz

 • Niemkiewicz Eugenia

 • Nogajewska Krystyna

 • Nogajewski Andrzej

 • Panasik Michał

 • Sadowska Magdalena

 • Szpręglewska Maria

 • Zawieska Jerzy

do góry