Nawigacja

Aktualności

Prezentacja Katalogu Osób Rozpracowywanych – Toruń, 14 czerwca 2022

W dniu 14 czerwca 2022 r., w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu odbyło się spotkanie dla osób rozpracowywanych i prezentacja poświęcona katalogowi osób rozpracowywanych. Organizatorem wydarzenia było Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Gdańsku.

Podczas spotkania odbyło się wystąpienie dr Przemysława Wójtowicza z Oddziałowego Biura Badań Historczycznych z Delegatury w Bydgoszczy: „Pierwsze lata toruńskiej «Solidarności» na tle wydarzeń w regionie i kraju”. W trakcie wydarzenia została przedstawiona prezentacja katalogu osób rozpracowywanych przygotowana przez Marię Kozikowską z Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku.

W trakcie spotkania pozyskano zgody na publikację w katalogu (wymóg ustawowy).

Na koniec spotkania głos zabrał Zastępca Dyrektora Biura Lustracyjnego IPN Artur Napióra, który podziękował zebranym za przybycie i za ich działalność w trudnych czasach komunizmu wskazując, że katalog „osób rozpracowywanych” poza walorami informacyjno- historycznymi jest przede wszystkim wyrazem uznania dla osób, które sprzeciwiły się działaniom totalitarnego państwa.

***

Czym jest Katalog Osób Rozpracowywanych?

Katalog Osób Rozpracowywanych jest jednym z katalogów tematycznych IPN, którego obowiązek publikacji wynika z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej. Ustawa zobowiązuje Instytut Pamięci narodowej do przygotowywania i publikowania katalogu zawierającego dane osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa.

W katalogu umieszczane są osoby, które działały w latach 1944-1989 na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, a także osoby represjonowane przez komunistyczny reżim, o których informacje zachowały się w zasobie IPN. Publikując ww. katalog IPN chce w ten sposób uhonorować oraz upublicznić świadectwa działalności niepodległościowej jak najszerszej grupy ludzi. 

 

Czyje dane mogą zostać umieszczone w Katalogu Osób Rozpracowywanych?

Katalog zawiera dane osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a jednocześnie wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że były one pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa lub współpracowały z tymi organami.

 

Gdzie IPN poszukuje informacji o fakcie rozpracowywania lub represjach wobec danej osoby?

Podstawą do poszukiwań i opracowania wpisu w katalogu osób "rozpracowywanych" są wyłącznie informacje zawarte w dokumentach przechowywanych w zasobie archiwalnym IPN.
Katalog jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej IPN pod adresem: http://katalog.bip.ipn.gov.pl/

do góry