Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Franciszkowi Rogaczewskiemu – Gdańsk, 14 maja 2022

Gdy na świat przychodził ksiądz Franciszek Rogaczewski wyznawanie wiary w Boga, Chrystusa i miłość do Polski wymagały ofiary posłuszeństwa, poświęcenia i głębokiej odwagi. Ksiądz dawał tego dowód przez całe swoje życie – mówił dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej duchownemu.

Przy kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku odbyła się uroczystość poświęcona błogosławionemu księdzu Franciszkowi Rogaczewskiemu. W uroczystości wzięli udział dr Karol Nawrocki, prezes IPN, dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej oraz ks. dr Bartłomiej Stark, proboszcz parafii.

Jak mówił podczas uroczystości dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, ksiądz Franciszek Rogaczewski za swoją działalność na rzecz Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku zapłacił najwyższą cenę.

 

Gdy na świat przychodził ksiądz Franciszek Rogaczewski wyznawanie wiary w Boga, Chrystusa i miłość do Polski wymagały ofiary posłuszeństwa, poświęcenia i głębokiej odwagi. Ksiądz Rogaczewski dawał tego dowód przez całe swoje życie. W latach 30. niemiecki nazizm dominował w naszym wspaniałym mieście i na nazistów głosowało blisko 60% mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, a Franciszek Rogaczewski budował w tym czasie kościół, zakładał stowarzyszenia, a jeszcze przed 1939 rokiem prowadził procesje Bożego Ciała walcząc o polskość, walcząc o Pana Boga, walcząc o religię w świecie upadającym, chylącym się do upadku i do najstraszliwszego konfliktu w historii ludzkości.

Nie możemy zapomnieć o księdzu Franciszku Rogaczewskim, który za swoje przywiązanie do polskości, Pro Christo et Patria, jak wspominał zapłacił najwyższą cenę. Z kościoła wyprowadzono go rano 1 września 1939 roku, poprzez Victoriaschule do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof [...]. Ksiądz Franciszek Rogaczewski nie zwątpił, był pełen miłosierdzia nawet do swoich oprawców. Był gotowy do cierpienia, za wiarę i za ojczyznę.

 

Tablica powstała z inicjatywy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Podczas uroczystości dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, tłumaczył jaką rolę odgrywali duchowni w Wolnym Mieście Gdańsku. 

 

Czuje się zaszczycony, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku mogło przyczynić się do przygotowania tablicy przypominającej w przestrzeni tej części miasta o osobie księdza Franciszka Rogaczewskiego.

W każdej z publikacji, w wielu materiałach źródłowych dotyczących Wolnego Miasta Gdańska, pojawiali się księża, ze wskazaniem szalenie istotniej roli jaką odgrywali nie tylko jako duchowni i kapłani kościoła uniwersalnego ale również jako ludzie wokół których tworzyło się polskie życie narodowe. Były to osoby tak wyraziste i charyzmatyczne, że przyciągały rzesze wiernych. Przyciągali też uwagę tych, którzy wrogim okiem patrzyli na polską obecność i polską aktywność w przestrzeni Wolnego Miasta Gdańska. Nic więc dziwnego, że ksiądz Franciszek Rogaczewski i inni polscy kapłani znaleźli się na listach proskrypcyjnych, przygotowanych przez niemiecką policję polityczną i byli tymi pierwszymi zatrzymywanymi, gdy spadło niemieckie uderzenie na polskie elity narodowe w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Tablicę poświęcił ks. dr Bartłomiej Stark, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku.

To poświęcenie jest okazją do tego, by podziękować za to, co uczynił błogosławiony ksiądz Franciszek Rogaczewski. Tą tablicą możemy uczcić patrona naszej parafii, bo nie trzeba nikogo przekonywać o ważności tego miejsca dla Wolnego Miasta Gdańska.

 

***

 

Ksiądz Franciszek Rogaczewski (1892–1940) to jedna z najbardziej zasłużonych osób dla Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. Dzięki jego staraniom Watykan wyraził zgodę na utworzenie polskich parafii w Wolnym Mieście Gdańsku. Jedną z nich była parafia Chrystusa Króla, którą objął sam ksiądz Rogaczewski.

Urodził się 23 grudnia 1892 r. w Lipinkach. Ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w marcu 1918 r. Posługę duchowną pełnił najpierw w Nowym Mieście Lubawskim, by w 1920 r. trafić do Wolnego Miasta Gdańska, gdzie pełnił posługę w Gdańsku-Wrzeszczu w parafii Najświętszego Serca Jezusowego (w latach 1920-192), w Gdańsku w parafii św. Brygidy w latach 1927-1928 oraz w parafii św. Józefa od 1928 r.

31 stycznia 1930 r. został mianowany przez biskupa Edwarda O'Rourke rektorem z tytułem proboszcza mającego powstać kościoła pw. Chrystusa Króla w Gdańsku, którego uroczyste poświęcenie odbyło się dnia 30 października 1932 r. 1 września 1939 r. został aresztowany oraz osadzony w Victoria-Schule, potem w obozie koncentracyjnym Stutthof. Został rozstrzelany 11 stycznia 1940 r. w lesie położonym w pobliżu obozu Stutthof. Na krótko przed śmiercią, powiedział do jednego z więzionych księży: „Wiesz, czuję, że zginę. Powiedz moim ukochanym wiernym w parafii Chrystusa Króla, że chętnie oddaję swe życie Pro Christo et Patria”.

Błogosławiony ks. Franciszek Rogaczewski jest jednym ze 108 polskich męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej, których beatyfikował 13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II. 

W grudniu 2019 roku, na skwerze nieopodal Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, odsłonięto pomnik błogosławionego ks. Rogaczewskiego. Przewodniczącym społecznego komitetu budowy pomnika był ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej dr Karol Nawrocki.

do góry