Nawigacja

Aktualności

Spotkanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – Gdańsk, 9 maja 2022

W historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się spotkanie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W wydarzeniu wziął udział dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku.

  • Krzysztof Dośla, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (L) i Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku w czasie spotkania.
    Krzysztof Dośla, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (L) i Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku w czasie spotkania.

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze kierunki dalszej współpracy pomiędzy Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a oddziałem IPN w Gdańsku. To przede wszystkim pola naukowe i edukacyjne. To także projekty mające na celu upamiętnić bohaterów gdańskiej opozycji z czasów PRL.  Zapadła także deklaracja o stworzeniu nowej publikacji, która ma opisywać Region Gdańskiej „Solidarności”.

W badaniach naukowych w szczególny sposób będziemy podejmować tematykę Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, zajmiemy się rolą agentury i jej wpływem na „Solidarność”. Będziemy także badali historię policji politycznej okresu komunistycznego – mówił dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

W ciągu 21 lat funkcjonowania IPN powstało kilkaset publikacji książkowych poświęconych różnym aspektom funkcjonowania „Solidarności”, a także osobom zaangażowanym w działalność Związku. Na szczególną uwagę zasługuje monumentalne dzieło NSZZ „Solidarność” 1980–1989.

Działania naukowe i edukacyjne IPN koncentrują się w dużej mierze na badaniu dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Efektem ostatnich działań Instytutu jest m.in. projekt Encyklopedia Solidarności oraz cykl wystaw „TU rodziła się Solidarność”.

Ważną rolą Instytutu Pamięci Narodowej jest także popularyzacja wiedzy historycznej wśród młodzieży, uczniów. Stąd nowy, cyfrowy przekaz instytucji i stworzenie Biura Nowych Technologii. Jeśli chcemy zwrócić uwagę młodzieży i zainteresować ją nauką historii, musimy podążąć za duchem czasu i za ich zainteresowaniem. Nowoczesne technologie chcemy wykorzystać do nauki patriotyzmu. Działanie te mają przybliżać młodym ludziom w atrakcyjny sposób najnowszą historię Polski.

Podejmowane przez nas zadania edukacyjne będą prowadzone w oparciu o nowoczesne technologie m.in. sztuczną inteligencję czy wirtualną rzeczywistość. Ich wykorzystanie ułatwi nam dotarcie z przekazem historycznym do najmłodszych odbiorców w Polsce i za granicą m.in. w prowadzonym przez IPN Gdańsk Przystanku Historia IPN w Londynie. W tym zakresie czeka nas prawdziwa rewolucja - mówił dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku

do góry