Nawigacja

Aktualności

1 Maja w stanie wojennym w Gdańsku – nieznane fotografie

Archiwum IPN Oddział w Gdańsku otrzymało zbiór kopii cyfrowych fotografii przedstawiających wydarzenia w Gdańsku m.in. z okresu stanu wojennego.

W kwietniu 2022 r. Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku otrzymało w darze od Piotra Abryszeńskiego, pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku, kopie cyfrowe fotografii, stanowiących jego pamiątkę rodzinną. 

Największą część zbioru stanowią fotografie wykonane w Gdańsku w okresie stanu wojennego. Część z nich stanowią rozprowadzane w podziemiu odbitki przedstawiające poszczególne wydarzenia z naniesionymi datami, jednak większość z nich to oryginalne zdjęcia obrazujące przebieg demonstracji w dniu 1 maja 1983 r. Możemy na nich zobaczyć ludzi zgromadzonych przed kościołem św. Brygidy, na ul. Podwale Grodzkie przed Dworcem Głównym PKP oraz na Węźle Piastowskim przed blokadą MO zagradzającą dostęp do pomnika Poległych Stoczniowców, a także pojazdy milicyjne niedaleko Komendy Miejskiej MO czy transporter opancerzony na al. Grunwaldzkiej w Gdańsku-Wrzeszczu.

Oprócz tego w zbiorze znajdują się zdjęcia przedstawiające grób Stanisława Lewandowskiego, zabitego 17 grudnia 1970 r., z informacją na tabliczce, iż został zastrzelony w Gdyni, ujęcia pokazujące ludzi zgromadzonych przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r., oczekujących na wynik strajku i wspierających stoczniowców, a także niezwykle rzadkie fotografie ze strajku pracowników Służby Zdrowia jesienią 1980 r. czy unikatowe ujęcie wieżowca „Proremu” na Starym Mieście w Gdańsku z zawieszonym hasłem żądającym rejestracji NSZZ „Solidarność”.

Otrzymane przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku fotografie stanowią cenne uzupełnienie dotychczas posiadanych zbiorów pozwalające na pełniejsze przedstawienie wydarzeń mających miejsce w Gdańsku w latach 1980–1983.

Oprac. Robert Chrzanowski
 

 • Demonstracja przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku 1 maja 1983 r.
  Demonstracja przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku 1 maja 1983 r.
 • Demonstracja przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku 1 maja 1983 r.
  Demonstracja przed kościołem św. Brygidy w Gdańsku 1 maja 1983 r.
 • Demonstranci przed Dworcem Głównym PKP w Gdańsku 1 maja 1983 r.
  Demonstranci przed Dworcem Głównym PKP w Gdańsku 1 maja 1983 r.
 • Demonstranci w rejonie Węzła Piastowskiego w Gdańsku 1 maja 1983 r.
  Demonstranci w rejonie Węzła Piastowskiego w Gdańsku 1 maja 1983 r.
 • Blokada milicyjna na Węźle Piastowskim w Gdańsku 1 maja 1983 r.
  Blokada milicyjna na Węźle Piastowskim w Gdańsku 1 maja 1983 r.
do góry