Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy IPN „Stan wojenny 1981-1983” – Gdańsk, 10–29 grudnia 2021

Stan wojenny trwał 586 dni. W pierwszych godzinach wyprowadzono na ulice 70 tys. żołnierzy i 30 tys. milicjantów. Ok. 10 tys. osób internowano. Dowiedz się więcej z ekspozycji Instytutu Pamięci Narodowej.

W siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się 10 grudnia prezentacja wystawy elementarnej IPN „Stan wojenny 1981-1983”.

Treść ekspozycji zaprezentowali dziennikarzom prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk, Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Krzysztof Drażba, naczelnik OBEN IPN Gdańsk.

– Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego – zamordowanych, tysiącach więzionych, internowanych, masowo zwalnianych z pracy i zmuszanych do emigracji – mówił prof. Golon.

Krzysztof Dośla podziękował Instytutowi Pamięci Narodowej za przygotowanie wystawy. Wskazał, że potrzeba było wielu lat, by w wolnej ojczyźnie można było stwierdzić, że stan wojenny był zbrodnią przeciwko narodowi.

13 grudnia 1981 r. świat dowiedział się o utworzeniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W jej skład weszło 22 wyższych wojskowych (…), a na jej czele stanął premier PRL i I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej gen. Wojciech Jaruzelski. Była ona tworem pozakonstytucyjnym. WRON formalnie przejęła rządy w kraju (…), w rzeczywistości decyzje podejmował jednak Jaruzelski wraz z grupą najbliższych współpracowników, czyli tzw. dyrektoriat. WRON była przedmiotem wielu żartów i kpin – popularnie nazywano ją „wroną” (fragment wystawy). 

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 29 grudnia. Zachęcamy również do zapoznania się z jej treścią online.


Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, prezentuje podstawowe informacje dotyczące okresu stanu wojennego w PRL.

Fotografie pochodzą ze zbiorów krajowych i zagranicznych, m.in.: Archiwum Confédération française démocratique du travail, Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności oraz Archiwum IPN.

Autorzy: Karol Chwastek, Magdalena Duber, Michał Miwa-Młot
Konsultacja merytoryczna: dr Jarosław Neja
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne: Aleksandra Korol-Chudy
Recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Grzegorz Majchrzak

do góry