Nawigacja

Aktualności

Niesamowita historia listu do Anny Walentynowicz ujrzała światło dzienne! IPN otrzymał nieznaną wcześniej korespondencję z 1982 roku adresowaną do działaczki „Solidarności” – Gdańsk, 7 października 2021

List na ręce prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego przekazała Janina Mańko. Korespondencja trafi do zasobu Archiwum IPN Oddział w Gdańsku.

W siedzibie NSZZ „Solidarność” Region Gdański 7 października odbyło się spotkanie, podczas którego Janina Mańko na ręce prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego, przekazała korespondencję z 1982 roku adresowaną do Anny Walentynowicz.

List nadany z Niemiec skierowany został na ul. Rakowiecką w Warszawie, gdy opozycjonistka i działaczka „Solidarności” była przetrzymywana w komunistycznym areszcie na warszawskim Mokotowie (trafiła na oddział więziennego szpitala).

Korespondencja nie była dotychczas otwierana i nigdy nie dotarła do adresatki, być może dlatego, że w międzyczasie Anna Walentynowicz została przewieziona z Rakowieckiej do więzienia w Grudziądzu. Po 39 latach list został odnaleziony przypadkowo w zbiorze książek.

Nadawcą listu jest pani Oerke Bärbel, która obecnie ma 77 lat, a w 1982 r. była działaczką Amnesty International.

Koperta została otwarta podczas spotkania. W środku znajdowała się kartka pocztowa z życzeniami świątecznymi skierowanymi do Anny Walentynowicz. Dokładna treść korespondencji zostanie poddana analizie i opisana przez pracowników Archiwum IPN.

– To wyjątkowa pamiątka, która jest dowodem na to, że ludzie „Solidarności” wciąż dbają o spuściznę Solidarności z sierpnia 1980 roku. Ten list to także świadectwo represji stanu wojennego. I w końcu to również dowód na to, że historia najnowsza nie jest jeszcze opisana, ponieważ istnieją dokumenty pozostające w prywatnych zbiorach czekające na odkrycie – podkreślił dr Karol Nawrocki, prezes IPN.  

– Instytut Pamięci Narodowej to najlepsze miejsce, do którego mogła trafić ta korespondencja. Czekamy z niecierpliwością na wyniki jej analizy – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Jednym z inicjatorów przekazania listu był Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM Remontowa Shipbuilding SA, który zorganizował dzisiejsze spotkanie.

Z ramienia IPN Gdańsk w spotkaniu uczestniczyli: Anna Nadarzyńska-Piszczewiat, kierownik Referatu Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów, Karol Lisiecki, kierownik Referatu Udostępniania Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz dr Jan Hlebowicz.


Kolekcja śp. Anny Walentynowicz została przekazana na podstawie Porozumienia z Januszem Walentynowiczem dnia 29 października 2014 r.

Liczy 365 pozycji materiałów archiwalnych, co stanowi 4,88 mb.

W tym 36 kaset VHS z nagranymi filmami oraz 61 kaset magnetofonowych.

Zawiera:

- Dokumenty dot. pracy i działalności Anny Walentynowicz w latach 1966-2010,

- Materiały dot,. spraw karnych przeciwko Annie Walentynowicz prowadzonych przez Sądy Rejononwe w Gdańsku, Grudziądzu i Katowicach,

- Materiały dot. protestu głodowego w Krakowie-Bieżanowie

- Materiały o tematyce religijnej, solidarnościowej i niepodległościowej

- Materiały konferencyjne (odczyty, referaty, konspekty, recenzje)

- Dyplomy, listy gratulacyjne, życzenia, podziękowania, akty nadania orderów i odznaczeń, zaproszenia na uroczystości państwowe

- Zbiór fotografii Anny Walentynowicz

- Czasopisma, broszury i publikacje drugiego obiegu

- Filmy

- Nagrania

do góry