Nawigacja

Aktualności

Promocja książki IPN autorstwa Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021

Wydarzenie z udziałem prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego oraz jego zastępcy dr hab. Karola Polejowskiego odbyło się w Muzeum II Wojny Światowej.

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 7 października, w ramach cyklu „Spotkania z historią”, odbyła się promocja publikacji IPN autorstwa dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”.

W wydarzeniu uczestniczyli prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz jego zastępca dr hab. Karol Polejowski. Rozmowę z dr. Maciejem Janem Mazurkiewiczem poprowadził dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Kazimierz Smoliński, poseł Sejmu RP oraz Andrzej Osipów, przedstawiciel Stowarzyszenia „Godność”.

Książka jest propozycją oceny teoretycznej czynów Niemiec w latach 1939–1945 w perspektywie prawa międzynarodowego. Uwzględnia koncepcję zakazu zbrodni ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Porządkuje też dotychczasowe ustalenia historyków, a jednocześnie aktualizuje zarzucone niegdyś badania prawnicze.

– Autor skłania nas do tego, aby spojrzeć na całość działań niemieckiej III Rzeszy oraz kwestię ludobójstwa przez pryzmat planu depolonizacji i nienawiści narodu niemieckiego wobec narodu polskiego (…). Zachęca do szerszej refleksji o ludobójstwie – mówił dr Karol Nawrocki, prezes IPN.

Prezes IPN podziękował również dr. Mazurkiewiczowi za trud przygotowania publikacji oraz odwagę w definiowaniu pojęć i „nazywanie tego, co wydarzyło się w latach 1939-1945 wobec polskiego narodu ludobójstwem”.

– Autor nazywa sprawców sprawcami, a ofiary ofiarami. To jest ten aspekt, który łączy prezentowaną dzisiaj publikację z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – podkreślił.

Z kolei dr hab. Karol Polejowski zapowiedział, że wydawnictwo IPN przygotowuje już tłumaczenie książki na język angielski i niemiecki, tak by jej treść trafiła do opinii międzynarodowej.

Całą dyskusję można obejrzeć za pośrednictwem transmisji prowadzonej przez Muzeum II Wojny Światowej:

 

Sprawcom opisanych w monografii zbrodni niemieckich w zdecydowanej większości udało się uniknąć jakiejkolwiek kary, a państwo niemieckie nie ma zamiaru spełnić obowiązku odszkodowawczego wynikającego ze swojej odpowiedzialności za eksterminację ok. 2,3 mln osób narodowości polskiej i wyrządzenie szkód na polskim majątku prywatnym i publicznym szacowanych na 643,4 mln dolarów.

Gros nieudolnych, często tendencyjnych i sprzecznych z zasadami rzetelnego procesu postępowań karnych przeciwko osobom podejrzanym o zbrodnie na Polakach prowadził po wojnie zachodnioniemiecki wymiar sprawiedliwości. Ich wszczęcie mogło uchodzić za symboliczne przyznanie się Niemiec do brutalnej polityki eksterminacyjnej wobec Polaków.

/cytat z „Zakończenia” publikacji, s. 396/

Książka Macieja Jana Mazurkiewicza pt.: ,,Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945)” porusza temat aktualny i ważny, a mianowicie analizę niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach w okresie II wojny światowej pod kątem pojęcia ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Praca Mazurkiewicza stanowi udaną próbę uzasadnienia prawnomiędzynarodowej odpowiedzialności Niemiec za okrucieństwa dokonane w latach okupacji nie tylko na narodzie polskim, ale również na państwie – Rzeczpospolitej Polskiej. Autor wykazuje przy tym, że Rzesza Niemiecka pogwałciła traktatowe i zwyczajowe normy prawa międzynarodowego w stosunku do Polski, w tym zobowiązania o charakterze przeciwwojennym oraz regulacje dotyczące wypowiedzenia wojny, sposobów jej prowadzenia, metod okupacji i zakończenia wojny. W jego ocenie, działania reżimu okupacyjnego można określić mianem ludobójstwa, zważywszy na ich zbrodniczy cel, jakim od początku była chęć zniszczenia polskiej ludności. 

/z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Wicherta/

Maciej Jan Mazurkiewicz – doktor prawa, historyk. Pro­wadzi niezależne badania nad okupacją ziem polskich w okre­sie II wojny światowej. Skupia się na prawnomiędzynarodowej kwalifikacji zbrodni na Polakach w ujęciu studiów nad ludo­bójstwem (genocide studies). Zajmują go też zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, dydaktyką historii oraz historią i kulturą wyżywienia (food studies).

Spotkania promocyjne mają miejsce w Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu.

Polecamy dyskusję o publikacji „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945). Studium historycznoprawne” z udziałem autorem i dr. Tomasza Cerana.

do góry