Nawigacja

Aktualności

Spotkanie „CODIS – narzędzie FBI w badaniach identyfikacyjnych IPN” na XIII Festiwalu Filmowym NNW – Gdynia, 1 października 2021

O implementacji w IPN systemu CODIS – autorskiego programu Federalnego Biura Śledczego USA, mówili dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN oraz dr Magdalena Krajewska.

Podczas trzeciego dnia XIII Festiwalu Filmowego NNW 1 października w Gdyni odbyło się Spotkanie „CODIS – narzędzie FBI w badaniach identyfikacyjnych IPN” z udziałem wiceprezesa IPN dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka oraz dr Magdaleny Krajewskiej, naczelnik Wydziału Identyfikacji Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Spotkanie poprowadził red. Marcin Wikło.

Przedstawiciele Instytutu mówili o implementacji w IPN systemu CODIS (system informatyczny Combined DNA Index System) – autorskiego programu Federalnego Biura Śledczego USA (FBI) służącego m.in. do przeprowadzania analizy porównawczej materiału genetycznego, co może ułatwić i przyspieszyć identyfikację ofiar, których szczątki odnajduje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

– Od lat na Festiwalu NNW staramy się mówić o naszych pracach. Składamy przed Państwem swoisty raport – mówimy gdzie byliśmy, kogo odnaleźliśmy, jakie są nasze dokonania i plany. W tym roku o naszych pracach postanowiliśmy opowiedzieć nieco inaczej – o tym niezwykle istotnym fragmencie naszej pracy, który nie funkcjonuje w świadomości społecznej, w przestrzeni publicznej – podkreślił na wstępie wiceprezes IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

 – Wszystkie działania podejmujemy po to, by móc „nazwać” szczątki pojedynczego, odnalezionego człowieka, przywrócić mu imię i nazwisko. By tak się stało potrzebne są badania genetyczne (…). W tym żmudnym i długim procesie identyfikacji trudności jest szczególnie dużo. Żeby to zmienić, przed trzema laty podjęliśmy starania, by uzyskać licencję na możliwość wykorzystywania przez IPN systemu CODIS – programu opracowanego przez FBI. System ów wykorzystywany jest do współczesnych działań kryminalistycznych. W naszym przypadku w tym programie umieszczamy maksymalnie wiele uzyskanych profili z odnalezionych szczątków oraz od rodzin. Sam program umożliwia porównywanie tych danych i wskazuje związki między ofiarą, a osobą, która przekazała nam materiał genetyczny – tłumaczył.

– CODIS to najlepsze narzędzie informatyczne do analizy pokrewieństwa, niedostępne dla laboratoriów naukowych i komercyjnych. CODIS stosowany przez IPN to wydarzenie na skalę światową – zaznaczyła dr Magdalena Krajewska.

do góry