Nawigacja

Aktualności

Nowa siedziba Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy została otwarta – 14 lipca 2021

Delegatura Instytutu pamięci Narodowej w Bydgoszczy ma od dziś nowoczesny budynek z księgarnią, salą konferencyjną, archiwum. Do tej pory Delegatura IPN w Bydgoszczy korzystała z pomieszczeń wynajmowanych od władz miasta i właścicieli prywatnych.

W bydgoskiej uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. prezes IPN dr Jarosław Szarek, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, marszałek sejmiku kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, wiceprezesi IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, dr Mateusz Szpytma, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN prof. Wojciech Polak oraz naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska. Otwarcie delegatury rozpoczęło się od przecięcia wstęgi, którego dokonali prezes IPN, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku oraz wojewoda kujawsko-pomorski. Następnie w sali konferencyjnej miały miejsce okolicznościowe wystąpienia.

To wspaniały, nowoczesny budynek. Dobrze, że powstał. Kapitałem IPN nie są jednak nawet tak wspaniałe budynki, to są ludzie tu pracujący już od ponad 20 lat. Dzisiaj zyskują nowe, godne warunki do pracy. Spotykamy się w delegaturze, ale w IPN nigdy nie zatrzymujemy się, planujemy nasze działania do przodu. Od kilku miesięcy czynimy starania, a będziemy to robić jeszcze mocniej, żeby delegatura w Bydgoszczy stała się oddziałem. Prezes IPN nie ma inicjatywy ustawodawczej, ale liczymy na wsparcie posłów – powiedział podczas otwarcia prezes IPN Jarosław Szarek.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się dwa lata temu - To dla mnie zaszczyt, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę w tym przedsięwzięciu. Inwestycja w tym miejscu mogła rozpocząć się po przekazaniu przez Skarb Państwa działki Instytutowi Pamięci Narodowej, ale wcześniej konieczne było dokonanie zamiany parceli z Miastem Bydgoszcz. Nie było to łatwe, ale dziś, patrząc na ten piękny obiekt, możemy powiedzieć, że warto było – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Pamięć historyczna, którą krzewi IPN, to nie jest jakaś prymitywna propaganda. Pamięć historyczna to jest krzewienie prawdy. Nie chodzi o to żeby upiększać historię Polski, ona i tak jest dostatecznie piękna – mówił prof. Wojciech Polak.

Trzeba nam wszystkim dokładać starań żeby IPN cieszył się zaufaniem, pracuje bowiem na rzecz ojczyzny, praca trudna, ale owocna, zawsze jest coś do zrobienia dla naszej ojczyzny – powiedział marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki.

W czasie uroczystości zaprezentowano przekazany delegaturze przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma. Będzie on przede wszystkim przeznaczony do celów edukacyjnych.

To jedno z największych osiągnięć intelektualnych polskich matematyków, kryptologów, w tym bydgoszczanina Mariana Rejewskiego – podkreślił Jarosław Szarek.

Prezes IPN zapowiedział także, że sala konferencyjna w bydgoskiej delegaturze będzie nosić imię Mariana Rejewskiego. W drugiej części wydarzenia kierownik pionu naukowego w Bydgoszczy – dr Tomasz Ceran oraz edukacyjnego – Mirosław Sprenger przedstawili plany przyszłych wydarzeń, publikacji oraz aktywności edukacyjnej. Z kolei Janusz Bartoszewski z Oddziału IPN w Gdańsku wygłosił wykład na temat książki swojego autorstwa (jednego z ostatnich opracowań gdańskiego Oddziału) Kino pod okupacją. Wojenne losy i postawy polskich filmowców. Uroczystość zakończyła się występem zespołu artystycznego.


Uwaga: dla udających się do Delegatury IPN w Bydgoszczy informujemy, że w nawigacji elektronicznej najbliższym adresem jest Grudziądzka 45, Delegatura to budynek po lewej (jeśli ul. Wincentyny Teskowej w nawigacji nie pokazuje się).

 • #2
 • Nowa siedziba Delegatury IPN w Bydgoszczy
  Nowa siedziba Delegatury IPN w Bydgoszczy
 • #3
 • #1
 • #4
 • #5
 • #7
 • #8
 • #11
 • #13
 • #14
 • #16
 • #18
 • #19
 • #20
do góry