Nawigacja

Aktualności

Informacja w związku z przeprowadzką Delegatury IPN w Bydgoszczy

W związku z przeprowadzką Delegatury IPN w Bydgoszczy z dwóch dotychczasowych siedzib do nowego budynku przy ul. Wincentyny Teskowej 1 w Bydgoszczy w czerwcu 2021 r. poszczególne piony funkcjonować będą z utrudnieniami, a w niektóre dni będą niedostępne:

Archiwum IPN w Bydgoszczy

Od 1 do 30 czerwca 2021 r. nie będzie możliwości korzystania ze zgromadzonego w tutejszej jednostce zasobu archiwalnego.

Do 4 czerwca wnioski od umówionych telefonicznie petentów będą przyjmowane przy ul. Grudziadzkiej 9-15 budynek C, następnie od 28 czerwca 2021 r. w nowej siedzibie IPN przy ul. Wincentyny Teskowej 1.

Sekretariat będzie niedostępny dla petentów od 7 czerwca do  28 czerwca.  Dostępny będzie awaryjny tel. komórkowy: 539 693 930 oraz 795 598 766.

Pozostałe Biura będą dostępne pod dotychczasowymi numerami telefonów komórkowych.

Poczta

Od 14 czerwca 2021 r. wszelką korespondencję do Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy należy kierować na adres:

ul. Wincentyny Teskowej 1, 85–130 Bydgoszcz

W wymienionych w komunikacie terminach dot. poszczególnych pionów mogą również wystąpić przerwy w przesyłaniu i odbieraniu poczty elektronicznej.

Telefony

Od 1 czerwca 2021 r. niedostępne będą telefony stacjonarne. Dostępne będą w sekretariacie tylko telefony komórkowe awaryjne : 539 693 930 oraz 795 598 766.

Pozostałe numery telefonów komórkowych dostępne na stronie internetowej pozostają bez zmian.

Po dniu 28 czerwca 2021 r. nastąpi zmiana telefonów stacjonarnych i numeru faxu. O nowych numerach poinformujemy w kolejnej wiadomości. Numery telefonów komórkowych pozostają bez zmian.

do góry