Nawigacja

Aktualności

Nie żyje Benedykt Wietrzykowski, społecznik, prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych. Miał 82 lata

Przez lata kultywował pamięć o mieszkańcach Gdyni zmuszonych przez niemieckich okupantów do opuszczenia miasta.

22 lutego br. zmarł Benedykt Wietrzykowski, prezes Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych.

Urodził się 16 kwietnia 1939 r., po zajęciu Gdyni przez wojska niemieckie, jego rodzina została wysiedlona do Krobi pod Poznaniem. Wrócili do Gdyni w 1945 r. i zaczęli prowadzić sklep kolonialny. W 1950 r. na mocy decyzji władz stalinowskich zostali ponownie zmuszeni do opuszczenia miasta.

Benedykt Wietrzykowski działał aktywnie na rzecz Gdyni i osób przymusowo stąd wysiedlonych podczas wojny, jak i w okresie PRL. W 2000 r. został prezesem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, które organizowało m.in. sesje naukowe, wydawało publikacje i produkowało filmy dokumentalne.

Dzięki jego staraniom w 2014 r. został odsłonięty niedaleko Dworca Głównego Pomnik Gdynian Wysiedlonych.

W 2013 r. Benedykt Wietrzykowski został odznaczony Medalem Pro Patria, przyznawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Data i miejsce pogrzebu Benedykta Wietrzykowskiego nie są jeszcze znane.


W czasie II wojny światowej z Gdyni liczącej w 1939 r. ponad 120 000 mieszkańców, władze niemieckie wysiedliły według różnych badań od 50 000 do 80 000 Polaków. Nadal mniej znane są wysiedlenia z Gdyni po roku 1945, kiedy na mocy decyzji władz stalinowskich tysiące gdynian musiały opuścić swój dom (nierzadko po raz drugi).

do góry