Nawigacja

Aktualności

79. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej przekształcony został w Armię Krajową.

Praktycznie w ramach Armii Krajowej skupiła się niemal cała patriotycznie nastawiona część narodu polskiego. Dzięki zjednoczeniu wysiłku można było zaplanować bardzo śmiałe przedsięwzięcia militarne, np. plan powstania strefowego, mającego kryptonim „Burza”. Opierając się na setkach tysięcy żołnierzy-ochotników, przygotowano plany odtworzenia Sił Zbrojnych, które miały kontynuować walkę zbrojną jako regularne wojsko – pisał prof. Piotr Niwiński w okolicznościowym artykule pt. „Powstanie Armii Krajowej” (opublikowanym w „Biuletynie IPN”) o tym historycznym wydarzeniu.

W jego 79. rocznicę prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, złożył kwiaty pod trójmiejskimi upamiętnieniami Armii Krajowej. Kwiaty i wiązanki złożyli tego dnia także przedstawiciele instytucji samorządowych i kombatanckich.

 

Wydarzenie poprzedziła uroczysta Msza święta w Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Odbyła się ona w intencji śp. generała Ryszarda Kuklińskiego (11 lutego obchodziliśmy rocznicę śmierci generała); Mszę świętą poprowadził ks. Ludwik Kowalski (proboszcz Bazyliki św. Brygidy). W niewielkim (z powodu ograniczeń sanitarnych) gronie uczestników wydarzenia obecni byli przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej i Europarlamentu, a także działacze samorządowi. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował prof. Mirosław Golon. Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „Godność” na czele z prezesem Czesławem Nowakiem, grupujące byłych działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Przed Mszą świętą prof. Mirosław Golon wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił znaczenie czynu generała Ryszarda Kuklińskiego:

Swoją komunistyczną karierę kontynuował przez kilkadziesiąt lat, osiągając bardzo wysoką pozycję [...] przede wszystkim osiągając niezwykłe znaczenie w strukturach dowódczych nie tylko w Ludowym Wojsku Polskim, ale także Układu Warszawskiego. Tę wysoką pozycję zamienił na coś niezwykłego [...] tę pozycję poświęcił Ojczyźnie. Odtąd zaryzykował wszystko, zaryzykował własne życie – zresztą karę śmierci otrzymał – został zdegradowany i pozbawiony tego wszystkiego, czego się dorobił. Musiał i zaryzykował także losem najbliższych. Ale jego przejście na drugą stronę, porzucenie złej służby, porzucenie służby komunistom [...] opłaciło się nam wszystkim.

Po Mszy świętej, w plebanii Bazyliki pw. św. Brygidy, odbyła się krótka uroczystość, w czasie której prof. Mirosław Golon otrzymał z rąk prezesa Czesława Nowaka honorowe wyróżnienie. To miniaturka pomnika papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana, wręczona przedstawicielowi IPN za „krzewienie patriotyzmu i długoletnią współpracę”.

do góry