Nawigacja

Aktualności

Prezentacja publikacji o niepokornych nauczycielach i historii oświatowej „Solidarności” – Kłanino, 1 września 2020

Publikację wydał Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

W Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie k. Pucka 1 września o godz. 11.00, podczas uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego, odbędzie się prezentacja książki „Niepokorni nauczyciele. Czterdzieści lat oświatowej Solidarności Ziemi Puckiej”. 

Publikacja, której autorami są Wojciech Książek i Artur Górski, jest poświęcona dwojgu nauczycielom – śp. Piotrowi Wasilewskiemu (aresztowanemu 18 lutego 1982 r. i skazanemu na 3 lata więzienia nauczycielowi z ZSR w Kłaninie k. Pucka) oraz p. Ewie Muży (nauczycielce z SP Kuźnica, zwolnionej ze stanowiska dyrektora w 1979 r., relegowanej z zawodu w październiku 1983 r.) a także historii oświatowej solidarności na terenie Ziemi Puckiej, w roku czterdziestolecia Związku.

Książka zawiera między innymi kopie wyroku na Piotra Wasilewskiego, skazanego formalnie za odczytanie na lekcji ulotki KPN, nazwiska prokuratorów i sędziów, którzy skazali go na 3 lata więzienia. Był wyprowadzony w kajdankach na oczach uczniów, którzy po latach bardzo pomogli w dotarciu do rodziny zmarłego w 1993 r. w USA P. Wasilewskiego. Wywiad z wdową przypomina fragmenty filmu sensacyjnego – sposób przekazu grepsów w areszcie śledczym w Gdańsku, w więzieniu w Potulicach. Pokazuje panią Krystynę, (nieprzypadkowo zatytułowany „Siłaczka z Kłanina”, która po aresztowaniu męża została sama z czwórką małych dzieci najmłodsza Maria miała pół roku), szukającą męża po aresztach w Pucku, Wejherowie, Gdyni, Gdańsku, bez dostępu do telefonu, jako cichą bohaterkę tej publikacji (str. 64-69).

W przypadku Ewy Muży w publikacji znalazły się decyzje władz oświatowych ws. relegowania jej z zawodu. Bezpośrednim powodem było przeprowadzenie lekcji, podczas której jako polonistka zredagowała z uczniami telegram do Lecha Wałęsy w czasie, gdy został ogłoszony laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (telegram, nadany na poczcie w Kuźnicy, nie dotarł do adresata – str. 107).

W historii oświatowej „S” Ziemi Puckiej przypomniane zostały postulaty strajku oświatowego z jesieni 1980 roku w Gdańsku, szczegóły dotkliwych weryfikacji nauczycieli w stanie wojennym.

„Zwracamy uwagę na rolę Kaszubów, Kościoła na terenie Ziemi Puckiej, sylwetki często zapomnianych bohaterów drogi do Wolnej Polski. Przedstawiamy także różne formy działalności związkowej w ciągu czterdziestu lat istnienia Związku” – podkreślają autorzy.

Publikację wydał Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Opublikowany w książce wykaz darczyńców przedstawia organizacje NSZZ „Solidarność, samorządy terytorialne, osoby prywatne. Współorganizatorem uroczystości w Kłaninie jest Powiat Pucki oraz Zespół Szkół w Kłaninie.

 

do góry