Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Komunistyczny aparat władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych” – Mrągowo, 17–18 czerwca 2020

Zadaniem konferencji jest analiza zagadnień związanych z działalnością komunistycznego aparatu władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Znaczna część referatów dotyczy również rejonu wchodzącego w skład Oddziału IPN w Gdańsku.

Tematyka podejmowanych referatów dotyczy:

  • stan badań nad problematyką działalności aparatu władzy wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Zachodnich
  • „polityka wyznaniowa” wobec Kościoła rzymskokatolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • represje wobec duchowieństwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • działalność aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • działalność Urzędu do Spraw Wyznań i jego wojewódzkich wydziałów wobec Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • relacje episkopatu Polski z władzami państwowymi w kwestii administracji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • relacje z władzami wojewódzkimi poszczególnych rządców diecezji i kurii biskupich na tzw. Ziemiach Odzyskanych
  • postawy duchowieństwa wobec zarządzeń władz państwowych na tzw. Ziemiach Zachodnich

W konferencji bierze udział przedstawiciel Oddziału IPN w Gdańsku. W pierwszym dniu wydarzenia delegacja Oddziału IPN w Gdańsku na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem złożyła kwiaty pod pomnikiem Bogumiła Linki w Olsztynie.
Bogumił Linka (1865–1920) był postacią szczególnie zasłużoną dla zachowania polskości na terenie zaboru pruskiego. W 1920 r. został śmiertelnie pobity przez Niemców za działalność na rzecz przyłączenia do Polski Warmii i Mazur.

 

przerwie obrad delegacja Oddziału IPN w Białymstoku i Oddziału IPN w Gdańsku, na czele z dyrektorem dr. hab. Piotrem Kardelą i prof. Mirosławem Golonem, złożyła kwiaty pod najważniejszym polskim upamiętnieniem w przepięknym mazurskim Mrągowie, prawdziwej Perle Mazur, czyli pod pomnikiem wielkiego obrońcy języka polskiego w Królestwie Pruskim, prawdziwego bohatera ludu mazurskiego Celestyna Mrongowiusza.

Celestyn Mrongowiusz (1764–1855) – był wybitnym badaczem Kaszub, teologiem, tłumaczem, uczonym. Większość swojego pracowitego życia spędził w Gdańsku i tutaj został pochowany. Jego duże upamiętnienie znajduje się w grodzie nad Motławą, a jedna z najważniejszych nagród akademickich („Nauczyciel Roku”), przyznawana od 2008 roku przez Uniwersytet Gdański, nosi imię właśnie Celestyna Mrongowiusza. To właśnie dzięki takim postaciom, zagrożona przez intensywną germanizację polskość przetrwała na terenach zaboru pruskiego.

do góry