Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie postaci Danuty Siedzikówny „Inki” w gminie Jedlnia-Letnisko – 16 września 2017

W imieniu społeczności gminy Jedlnia-Letnisko, położonej w powiecie radomskim, oraz Młodzieżowej Rady Gminy i Jedleńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Niezłomni, mamy zaszczyt zaprosić na uroczystości upamiętnienia postaci Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady AK, podkomendnej legendarnego mjr. Zygmunta Szendzielarza.

PROGRAM
16 września 2017 (sobota)
Antoniówka, gmina Gmina Jedlnia-Letnisko

11.00 – Program okolicznościowy słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego (Jedlnia-Letnisko).
11.30 – Lekcja historii dla młodzieży i dorosłych – ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB i Piotr Szubarczyk IPN Gdańsk (Sala PSP, ul. Słoneczna 5).

Przejazd na miejsce upamiętnienia Danuty Siedzikówny „Inki” w Antoniówce.

13.30 – Modlitwa, apel harcerski, odsłonięcie i poświęcenie tablicy „Inki” (Antoniówka).
14.30 – Apel X Jedleńskiej DH Panny Niezłomne. Nadanie drużynie imienia „Inki”.
15.00 – Ognisko harcerskie.

Zaplanowane uroczystości obejmują położenie pamiątkowego kamienia, wraz z tablicą poświęconą postaci „Inki”, na terenie Puszczy Kozienickiej, w uzgodnionym wcześniej miejscu, w ramach szlaku Dolina Pacynki w miejscowości Antoniówka, oraz 2 lekcje historii (15 i 16 września) – prowadzone przez ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB, redaktora książki Danuta Siedzikówna ps. „Inka” (1928–1946). Pamięć i tożsamość (zbiór świadectw o „Ince”) oraz Piotra Szubarczyka z Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Gdańsku – autora pierwszych artykułów w prasie ogólnopolskiej poświęconych „Ince” i pierwszej o niej książki. Obecny będzie także Bogusław Łabęcki z pionu poszukiwań białostockiego IPN, zasłużony w poszukiwaniu dokumentów, miejsc pamięci związanych z „Inką” i upamiętnieniu dzielnej sanitariuszki.

Lekcja historii 15 września będzie dotyczyła tragicznego, powojennego Powstania Antykomunistycznego i ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Lekcji historii 16 września nadano temat Niepokorni i Niezłomni – współczesny wymiar przesłania „Inki”, zawartego w jej więziennym grypsie, dla ludzi młodych: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Lekcje historii poprzedził program edukacyjny, prowadzony przez nauczycieli historii i wychowawców w szkołach na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. Młodzież przedstawi podczas lekcji 16 września własne interpretacje słów zawartych w grypsie „Inki”, skierowanym do babci.

Wydarzenia związane z upamiętnieniem „Inki” są częścią projektu realizowanego od lipca 2016 przez gminę Jedlnia-Letnisko, we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. To część przedsięwzięć związanych z koncepcją Zintegrowanego Produktu Turystycznego Gminy. Istotną częścią Produktu jest Szlak historyczno-kulturowo-turystyczny, przebiegającego przez sołectwa gminy. Na tym szlaku, w wybranych miejscach, zaplanowano upamiętnienie wydarzeń i miejsc istotnych dla tradycji historyczno- kulturowych gminy oraz upamiętnienie postaci Żołnierzy Niezłomnych – bohaterów tragicznego powojennego powstania.

Pierwsze upamiętnienie Niezłomnego odbyło się w zeszłym roku w Jedlni-Letnisku i dotyczyło mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka” – dowódcy organizacji Związek Zbrojnej Konspiracji, działającej w 1946 w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Jego główna kwatera mieściła się w Jedlni-Letnisku.

Drugą postacią na naszym szlaku będzie „Inka”. Wskazały ją harcerki z Jedleńskiej DH Panny Niezłomne. Drużyna wybrała „Inkę” na swą patronkę.

Podczas uroczystości harcerze Jedleńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Niezłomni podejmą inicjatywę zbiórki srebra, w ramach programu stworzonego przez ks. dr. Jarosława Wąsowicza Serce dla Inki. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ze Srebrnym Sercem – darem naszych serc – upamiętniającej Danutę Siedzikównę „Inkę” zaplanowano na 1 marca 2018, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Srebrne serce zostanie umieszczone w kościele parafialnym św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Groszowicach.

Serdecznie zapraszamy do Jedlni-Letniska i do Antoniówki

Wójt Gminy
Rada Gminy Jedlnia-Letnisko
Jedleński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych Niezłomni

***

Zachęcamy do zapoznania się z portalem IPN poświęconym „Ince”: inka.ipn.gov.pl

do góry