Nawigacja

Aktualności

„Losy Kresowych Powstańców”. Spotkanie integracyjne z kresowymi kombatantami – 15–22 września 2017

W Sopocie trwa spotkanie integracyjne z kresowymi kombatantami z całej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Anglii i Nowej Zelandii. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. IPN jest partnerem strategicznym projektu.

Do wolnej Polski nam Powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły
Nasz Dom, Nasz Kraj...

 

W dniach 15–22 września 2017 roku w Ośrodku AMW Rewita w Sopocie odbyła się kolejna edycja projektu „Losy Kresowych Powstańców”. W spotkaniu integracyjnym spotkali się goście przybyli z Wrocławia, Chełma, Brzegu, Głubczyc, Koszalina, Southampton, Grodna, Londynu, Lidy, Lwowa, Lublina, Warszawy, Wellington, Wilna.

Wspaniałe środowisko Żołnierzy Niezłomnych reprezentowały polskie damy z Panią Lidią Eberle Lwow i Weroniką Sebastianowicz na czele, a także z Otton Hulacki, Jerzy Widejko, żołnierze z Grodzieńszczyzny legendarnego dowódcy Jana Borysewicza ps. „Krysia”,  a także z 27. Dywizji Piechoty AK i wielu innych znamienitych osób.

Sopot przywitał kresowych kombatantów słońcem. Pierwsze godziny i dni były okresem poświęconym na zapoznanie się. Drugiego dnia odbyła się w Sopocie inscenizacja akcji Żołnierzy Wyklętych przedstawiona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” i Grupę Historyczno-Edukacyjną „Młot” z Koszalina.

17 września (w niedzielę) odbyły się uroczystości pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. W południe kombatanci wzięli udział we Mszy Św. w Bazylice Mariackiej z pięknym przywitaniem kresowych gości. Po południu uczestniczyli oni w uroczystej Gali Bohaterów w Filharmonii Bałtyckiej. W tym pięknym koncercie przypomniano postać m.in. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Niezwykle ważne były spotkania międzypokoleniowe. W programie przewidziano bowiem spotkania z młodzieżą. Kombatanci spotkali się z uczniami I LO w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych Technikum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” z Sopotu. Odbyło się także ważne spotkanie z delegacją z Archiwum IPN.

Jednym z punktów programu było zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Goście mogli się na nim zapoznać z wystawą główną. 

W spotkaniach z kombatantami uczestniczyli pracownicy IPN. Jednym z nich był Piotr Szubarczyk, znakomity edukator i znawca tematu konspiracji niepodległościowej, który z niektórymi z gości wykonał cenne notacje, które zasilą nasze zbiory edukacyjne.

Wśród znamienitych kresowych żołnierzy był porucznik Marian Markiewicz, ur. w Kownie, zaprzysiężony w okręgu nowogródzkim AK. Za działalność konspiracyjną skazany na 1,5 roku na gestapo. Żołnierz wywiadu, podkomendny Bolesława Wasilewskiego ps. „Bustromiak”, uczestnik Operacji "Ostra Brama" i bitwy pod Surkontami, gdzie na rozkaz „Kotwicza” wyprowadził rannych z okrążenia. Aresztowany przez NKWD i przez kilka miesięcy więziony. Po wypuszczeniu na wolność osiadł w Gdańsku, gdzie cały czas był w konspiracji. Wpadł podczas próby zdobycia pieniędzy na wyrobienie dokumentów dla żołnierzy. Dostał wyrok 15 lat więzienia. W 2017 roku odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie kolejnych dni goście zwiedzili Gdańsk. 21 września goście wzięli w koncercie zorganizowanym przez Straż Graniczną.

Ostatni dzień projektu poświęcony został na konferencję podsumowującą pt. „Losy Kresowych Powstańców”. W jej programie przewidziano wystąpienie zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka i prezentację prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, w tym Wydziału Kresowego. Projekt kończy uroczysta kolacja integracyjna.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy.

Organizator i koordynator projektu:

 

Partner Strategiczny:

  •  Instytut Pamięci Narodowej 

 

Partnerzy projektu:

 

Sponsorzy projektu:

 

Patroni medialni:

do góry