Nawigacja

Aktualności

Tomasz Wojdakowski nie żyje

W nocy 1 września 2015 zmarł Tomasz Wojdakowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, kurier i drukarz, osoba zasłużona dla powstania i działalności opozycji demokratycznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Msza pogrzebowa Tomasza Wojdakowskiego odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 5 września (w sobotę) o godzinie 12.30. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysko. Wystawienie trumny w nowej kaplicy o 14.30, ceremonia pogrzebowa o 15.00.

***

Tomasz Wojdakowski (ur. 1956 w Gdańsku) – absolwent LO Zakonu Pijarów w Krakowie (1976) i pomaturalnego Studium Ekonomicznego w Sopocie (1979).

W 1976 przez Mariusza Muskata nawiązał kontakt ze środowiskiem opozycyjnym na Wybrzeżu, w latach 1977–1978 z inicjatywy Bogdana Borusewicza jako kurier dostarczał prasę związaną z Komitetem Obrony Robotników oraz książki NOWej z Warszawy do Gdańska. Wraz z działaczami z Warszawy zorganizował przerzut pism w skrytkach w pociągu (bez konieczności podróżowania), w 1979 współpracownik Biura Interwencyjnego KSS KOR na Wybrzeżu, przewoził pieniądze dla represjonowanych. Od 1978 uczestnik akcji ulotkowych oraz obchodów rocznicowych Grudnia '70 i 11 grudnia. 16 grudnia 1978 r. przemawiał do zebranych pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina; w 1978 oraz w listopadzie i grudniu 1979 zatrzymywany w związku z udziałem w akcjach oraz prewencyjnie na 48 godz. przed uroczystościami. 1978–1979 kolportował przed wiejskimi kościołami ulotki Komitetów Samoobrony Chłopskiej, 1979–1980 działacz WZZ Wybrzeża, drukarz, kolporter i uczestnik akcji ulotkowych. 1979–1980 pracownik Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku, wiosną 1980 nakłaniany do współpracy z SB, następnie zwolniony z pracy. Do sierpnia 1980 zatrudniony w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku.

14 sierpnia 1980 r. kolportował w kolejce miejskiej przed poranną zmianą ulotki WZZ Wybrzeża, wzywające do strajku w obronie zwolnionej z pracy w SG Anny Walentynowicz. Od września 1980 do września 1981 r. zatrudniony w drukarni MKZ Gdańsk, następnie Zarządzie Regionu; na początku grudnia 1981 w Biurze Informacji i Propagandy KK.

13 grudnia 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 6 lutego 1982.

Od sierpnia 1983 na emigracji w USA, sekretarz polskiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego w Bostonie, wraz z Pawłem Bąkowskim organizował imprezy wspomagające podziemną „Solidarność” w Polsce, współpracownik RWE. W latach dziewięćdziesiątych sekretarz Rady Szkoły Języka Polskiego w Bostonie. Przez wiele lat członek rady parafialnej przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie, 1999–2001 w Komisji Apostolatu Polskiego przy Episkopacie Stanów Zjednoczonych, opiniującej sprawy dot. środowisk polonijnych. Zawodowo zajmował się poligrafią.

Oprac. na podstawie biogramu aut. Arkadiusza Kazańskiego, „Encyklopedia Solidarności”

do góry