Nawigacja

Aktualności

Spotkanie poświęcone Januszowi Kurtyce pt. „Janusz Kurtyka: historyk, opozycjonista, państwowiec. Wokół książki »Rzeczpospolita wolnych ludzi«”. Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy – 25 czerwca 2015

  • Od lewej: dr Marek Szymaniak (IPN w Bydgoszczy), dr hab. Filip Musiał oraz dr Wojciech Frazik (IPN w Krakowie)
  • Miejsce: Sala Malinowa Hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy

25 czerwca br. w Sali Malinowej Hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Gośćmi spotkania byli historycy krakowskiego Oddziału IPN: dr hab. Filip Musiał oraz dr Wojciech Frazik. Podczas wystąpienia pt. „Janusz Kurtyka: historyk, opozycjonista, państwowiec. Wokół książki »Rzeczpospolita wolnych ludzi«” przedstawili sylwetkę tragicznie zmarłego prezesa IPN. Spotkanie poprowadził dr Marek Szymaniak, kierujący pracą pionu naukowego Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Obejmując funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dr hab. Janusz Kurtyka stał się jedną z kilku najważniejszych osób współtworzących polską politykę historyczną. Powierzony mu urząd sprawował z jednej strony w okresie, w którym dyskusja o niedawnej przeszłości i sposobach jej upamiętnienia stała się jedną z osi debaty publicznej, z drugiej w czasie, gdy poprawa sytuacji finansowej IPN pozwoliła na znaczące rozwinięcie jego działalności i umocnienie autonomicznej roli Instytutu w życiu społecznym. Wiele rozpoczętych wówczas projektów nosi wyraźny ślad osobistego zaangażowania prezesa Kurtyki i jego sposobu rozumienia roli IPN. 

Fragment Wstępu Łukasza Kamińskiego, prezesa IPN


Zapraszamy na fotorelację ze spotkania na stronie Facebook Delegatury IPN w Bydgoszczy. Na kolejne spotkania Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Bydgoszczy zapraszamy we wrześniu.

do góry