Nawigacja

Aktualności

XIII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki” – Pomorze, 27 czerwca – 1 lipca 2015

  • Na trasie rajdu
  • Uczestnicy rajdu
  • Gratulacje uczestnikom rajdu złożył Józef Bandzo, ps. „Jastrząb”, członek 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

XIII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”

PODSUMOWANIE 

Rajd odbywał się w dniach 27 czerwca – 1 lipca. Jego komendantem został Piotr Malinowski. Wzięło w nim udział ponad 280 uczestników. Rozpoczął się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Sopocie (uroczystość nadania szkole imienia patronki odbyła się 15 kwietnia br.)

Przez pięć kolejnych dni uczestnicy rajdu (podzieleni na 10-osobowe patrole) rywalizowali na odcinkach liczących od kilku do kilkunastu kilometrów. Podążali szlakiem żołnierzy wyklętych 5 Wileńskiej Brygady AK. Do pomocy mieli jedynie mapę i kompas. Po drodze wykonywali różne punktowane gry terenowe i zadania, polegające np. na ukrywaniu się przed podążającymi za nimi funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Nocleg znajdowali samodzielnie w mijanych miejscowościach.

Ważnym elementem rajdu była tzw. akcja informacyjna. Polegała ona przekazywaniu informacji o rajdzie i żołnierzach wyklętych mieszkańcom mijanych miejscowości. Ponadto uczestnicy rajdu pozyskiwali nieznane dotąd relacje działalności leśnych partyzantów, które zostaną przekazane m.in. historykom Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo ulewnej pogody pierwszego dnia uczestnikom rajdu dopisywał dobry nastrój. Mogli również liczyć na życzliwość mieszkańców m.in. w znajdowaniu miejsc noclegowych.

Finał rajdu miał miejsce w Lubichowie. Wyłonione zostały najlepsze drużyny. Każdy z uczestników wydarzenia mógł liczyć na uścisk dłoni honorowego gościa, uczestnika historycznych wydarzeń – Józefa Bandzo ps. „Jastrząb” oraz na ryngraf z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, który nosili partyzanci mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Na pożegnanie odbył się w Lubichowie występ zespołu Contra Mundum pt. „Cześć i chwała bohaterom”.

***

Rajd tradycyjnie odbywa się na terenie lasów kaszubskich. Jego głównym celem jest przybliżenie młodemu pokoleniu – młodzieży w wieku 14–18 lat – historii żołnierzy podziemia niepodległościowego działającego przede wszystkim na Pomorzu. Uczestnicy Rajdu podążają śladami mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” i 5 Wileńskiej Brygady AK. W trakcie wędrówki zapoznają się z topografią terenu, poznają innych uczestników oraz kombatantów – żołnierzy podziemia niepodległościowego. Udział w Rajdzie ma kształtować postawę patriotyczną i aktywizować lokalne społeczeństwo, co wyraża się w pielęgnacji miejsc pamięci poświęconych Żołnierzom Wyklętym.

Foto: Strona internetowa Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy mjr. „Łupaszki”


Organizatorzy/partnerzy rajdu:

  • Stowarzyszenie Historyczne imienia 5 Wileńskiej Brygady AK
  • Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
  • Muzeum II Wojny Światowej

Patronat medialny: Radio Plus

Fotorelacja z rajdu na stronach internetowych:

do góry