Nawigacja

Książki – Gdańsk

Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939–1945

  • Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939–1945
    Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939–1945

Wojna oczami nastolatki. Wspomnienia Agaty Zofii Prabuckiej z lat 1939–1945, zebr. i oprac. Anna Prabucka-Firlej, wprowadz. i red. nauk. Jan Hlebowicz, Gdańsk-Warszawa 2023, 120 s., ISBN 978-83-8229-890-1

Seria: Publikacje gdańskiego oddziału IPN: tom 91

Książka jest zapisem wspomnień Agaty Zofii Prabuckiej z domu Lewalskiej, obejmujących lata 1939‒1945. To opowieść o gehennie mieszkańców Pomorza Gdańskiego i dramatycznych losach rodziny autorki, a także historia wojennych postaw i przekonań mieszkańców Wierzchucina i okolic. Agata Zofia Prabucka szczegółowo opisuje okupacyjną codzienność, na którą składały się nauka, praca, praktyki religijne, zabawy, obchody świąt religijnych i narodowych. Ukazuje również złożone relacje Polaków i Niemców oraz reakcje ludności na wieść o zbliżaniu się oddziałów Armii Czerwonej w 1945 r.

do góry