Nawigacja

Książki – Gdańsk

Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949

  • Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949
    Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949

Michał Sywula, Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949, Gdańsk–Warszawa 2020, 368 s. + 16 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-222-2                              

Publikacja opisuje proces tworzenia Milicji Obywatelskiej i jej działalność w województwie gdańskim w latach 1945–1949. W pierwszych latach po wojnie MO była postrzegana jako jeden z filarów umacniających władzę komunistów w Polsce. Milicjanci, wespół z innymi formacjami aparatu bezpieczeństwa, aktywnie zwalczali wszelkie przejawy buntu wobec komunistycznej władzy. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy gdańska milicja służyła przede wszystkim utrzymaniu władzy przez partię komunistyczną, czy też zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego miejscowemu społeczeństwu. Uzupełnienie książki stanowi aneks zawierający niepublikowany dotąd wykaz kadry kierowniczej MO województwa gdańskiego.    

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry