Nawigacja

Aktualności

Już jest! Najnowsza publikacja IPN Gdańsk „Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949”

„Rola MO w umacnianiu władzy komunistycznej była ogromna” – podkreśla prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Ukazała się najnowsza publikacja IPN Gdańsk „Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949” autorstwa dr. Michała Sywuli.

Monografia opisuje proces tworzenia Milicji Obywatelskiej i jej działalność w województwie gdańskim w latach 1945–1949. W pierwszych latach po wojnie MO była postrzegana jako jeden z filarów umacniających władzę komunistów w Polsce.

Milicjanci, wespół z innymi formacjami aparatu bezpieczeństwa, aktywnie zwalczali wszelkie przejawy buntu wobec komunistycznej władzy. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy gdańska milicja służyła przede wszystkim utrzymaniu władzy przez partię komunistyczną, czy też zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego miejscowemu społeczeństwu. Uzupełnienie książki stanowi aneks zawierający niepublikowany dotąd wykaz kadry kierowniczej MO województwa gdańskiego.    

Publikacja stanowi poszerzoną i uzupełnioną wersję pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Igora Hałagidy.

– To bardzo ważna publikacja. Tematyka działalności i funkcjonowania Milicji Obywatelskiej, choć znajduje swoje miejsce w historiografii, wciąż należy do tematów badawczych, wymagających pogłębionych badań i analizy. Praca dr. Michała Sywuli wypełnia jedną z luk badawczych – zaznacza prof. Mirosław Golon.

  • Publikacja IPN Gdańsk „Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945–1949” autorstwa dr. Michała Sywuli

Jednocześnie przypominamy o publikacji Krzysztofa Filipa „Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945–1949” oraz artykule Piotra Rybarczyka „…każdego klerykała z milicji będziemy pędzić!”. Zwalczanie praktyk religijnych wśród funkcjonariuszy KW MO w Bydgoszczy po Październiku’56”.

do góry