Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi P., byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku

Sygn. akt  S 55.2016.Zk

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku w dniu 28 grudnia 2017 roku skierował do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, Wydziału II Karnego, akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi P., byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Gdańsku.

Sylwester P. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności, poprzez wydanie decyzji o internowaniach od dnia 12 grudnia 1981 roku, 105 działaczy NSZZ „Solidarność”.

Sylwester P. , wydając owe decyzje, każdorazowo powoływał jako ich podstawę prawną dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, w sytuacji gdy ten akt prawny nie został opublikowany i według powszechnie przyjętych zasad prawnych nigdy nie obowiązywał.

Gdańsk, dnia 28 grudnia 2017 r.

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
prok. Maciej Schulz

do góry