Nawigacja

Prezentacje wystaw

Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdynia, ul. Korzeniowskiego 8/10 – budynek, ludzie, wydarzenia

Piotr Semków, „Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdynia, ul. Korzeniowskiego 8/10 – budynek, ludzie, wydarzenia”, Gdańsk 2021, 88 s.

Dla mieszkańców Gdyni Kamienna Góra od lat stanowi ważny punkt widokowy. Ta położona nad brzegiem morza niewielka wysoczyzna, licząca nieco ponad 50 metrów wysokości nad poziomem morza, z czasem stała się niezwykle atrakcyjnym i ekskluzywnym terenem budowlanym, którego historia zasiedlenia sięga lat dwudziestych XX w.

Jednym z charakterystycznych elementów infrastruktury drogowej prowadzącej na szczyt Kamiennej Góry jest niewielkie rondo wraz z umieszczonym nań popiersiem Henryka Sienkiewicza. W pobliżu ronda znajduje się piętrowy, ogrodzony budynek biurowy. Z oglądu zewnętrznego obiektu wynika, że został on wzniesiony w okresie międzywojennym, natomiast znajdująca się na nim tabliczka z napisem „Wojsko Polskie” wskazuje, że gmach ten nie jest dostępny dla turystów i ewentualnych ciekawskich.

Historia budynku położonego na Kamiennej Górze przy ul. Korzeniowskiego 8/10 związana jest nie tylko z jego nowoczesną jak na dwudziestolecie międzywojenne architekturą, lecz także z tym, kto w tym miejscu pracował i służył w czasie od powstania gmachu aż do lat współczesnych. Należy przy tym pamiętać, że z obiektem związane są też osoby przebywające w nim nie z własnej woli, ale na skutek decyzji podjętych w systemach prawnych państw totalitarnych. A zatem historia tego miejsca przypomina o złożonej sytuacji prawno-politycznej i militarnej Polski w XX w. (fragment wstępu)

Recenzent: prof. Maciej Franz

Koordynacja projektu: Krzysztof Drażba

Wybór ikonografii: Bartosz Januszewski

Na okładce: budynek przy ul. Korzeniowskiego jako siedziba gdyńskiego gestapo przy ówczesnej ulicy Prinz Eugen-Straße oraz aresztowani członkowie konspiracyjnej grupy Jana Semmerlinga, czerwiec 1940 r. (Muzeum Miasta Gdyni)

Redakcja i korekta: dr Roksana Blech

Projekt graficzny i skład: Mateusz Zajder

Fotografie zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Encyklopedii Pomorza Zachodniego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni (MMG), Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (NMM), Stowarzyszenia Architektów Polskich, Urzędu Miasta w Gdyni, Wojskowego Biura Historycznego (WBH) oraz zbiorów Andrzeja Frysia, Małgorzaty Sokołowskiej i Anny Zawiły.

do góry