Nawigacja

Prezentacje wystaw

Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdańsk, Nowe Ogrody 27. Budynek, ludzie, wydarzenia

Michał Sywula, „Niezwykła historia zwykłych obiektów. Gdańsk, Nowe Ogrody 27. Budynek, ludzie, wydarzenia”, Gdańsk 2022, 80 s.

Niektóre budynki w sposób szczególny uosabiają historię swojego miasta. Należy do nich z pewnością siedziba Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27. Wybudowany za czasów pruskich gmach stanowił na przestrzeni lat filar polskości w Gdańsku, miejsce martyrologii Polaków i ostoję władzy ludowej, a obecnie mieści siedzibę policji demokratycznego państwa. Nie bacząc na przekonania polityczne swoich użytkowników, wiernie im służył, mimo że niejednokrotnie mógł z tego powodu ulec zagładzie – chociażby podczas zajmowania Gdańska przez hitlerowców, „wyzwalania” miasta przez sowietów lub wydarzeń, do których doszło tu w 1970 r. Pomimo tych tragicznych okoliczności, odnosząc jedynie drobne uszkodzenia, szczęśliwie przetrwał do naszych czasów, stając się niemym świadkiem historii miasta i jego mieszkańców.

Celem niniejszej pracy jest zwięzłe przedstawienie historii budynku na przestrzeni lat. Opisuję w niej także ludzi, których los zetknął z tym gmachem, oraz wydarzenia historyczne, w których brali oni udział. Całość składa się z sześciu rozdziałów i obejmuje okres od wybudowania budynku do czasów współczesnych. (wstęp)

Recenzenci: dr hab. Piotr Semków, prof. AMW, Aleksander Masłowski

Koordynacja serii wydawniczej: Krzysztof Drażba

Współpraca: Daniel Czerwiński

Na okładce: Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, lata siedemdziesiąte XX w., ze zbiorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Redakcja i korekta: Katarzyna Jopek

Projekt graficzny i skład: Mateusz Zajder

Fotografie zamieszczone w publikacji pochodzą ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Państwowego w Gdańsku (APG), Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Gdańsku (NID OTG), Polskiej Akademii Nauk Biblioteka Gdańska (PAN BG), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Gdańsk (SERP KG), z publikacji: G. Fortuna, D. Tusk, „Wrzeszcz”, Gdańsk 2002, A. Jendrzejewski, „Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1930”, Gdańsk 2013, D. Schenk, „Albert Forster. Gdański namiestnik Hitlera”, Gdańsk 2002, czasopisma „Zentralblatt der Bauverwaltung”, domeny publicznej i zbiorów prywatnych Michała Sywuli.

do góry