Nawigacja

Aktualności

Dyskusja wokół publikacji „Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” – Warszawa, 16 stycznia 2020

16 stycznia 2020 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie dyskutowano na temat pierwszego tomu publikacji Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej  w opracowaniu Aleksandry Namysło i Martyny Grądzkiej-Rejak.

W rozmowie udział wzięli: dr Aleksandra Namysło i dr Martyna Grądzka-Rejak – redaktorki opracowania oraz dr Mateusz Szpytma – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie poprowadził dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt.

Zapis dyskusji na kanale IPNtv:

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Jego celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r., represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej. Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) prezentujące okoliczności i formy pomocy oraz represje, z jakimi się one spotkały.

POLECAMY:

Rozmowa Rafała Leśkiewicza z autorkami książki – Aleksandrą Namysło i Martyną Grądzką-Rejak

►Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej – katalog publikacji IPN 2000–2019

do góry