Nawigacja

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pierwsza »Solidarność«. Geneza, organizacja, konteksty” – Gdańsk, 2–4 września 2020

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku oraz Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Pierwsza »Solidarność«. Geneza, organizacja konteksty”, organizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Opozycja i opór społeczny w Polsce 1956–1989”, która odbędzie się 2–4 września 2020 r. w Gdańsku.

14 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej wybuchł strajk, który odcisnął trwałe piętno na losach Polski i całej Europy Środkowej. W jego konsekwencji doszło do uwolnienia żywiołowej energii społecznej, co zaowocowało powstaniem „Solidarności”. Choć oficjalnie określała się ona jako związek zawodowy, w rzeczywistości stanowiła jeden z najbardziej niezwykłych ruchów społecznych w dziejach Europy.

Szesnaście miesięcy legalnej działalności „Solidarności” stanowiło przedmiot licznych badań. Wciąż jednak pojawiają się nowe źródła i świadectwa poszerzające naszą wiedzę. Upływ czasu skłania także do weryfikacji dotychczasowych interpretacji wydarzeń, a rozwój nauk społecznych zachęca do wykorzystania nowych podejść teoretycznych. Nie ma zatem wątpliwości, że po czterech dekadach warto ponownie przemyśleć genezę, przebieg i konsekwencje solidarnościowej rewolucji, jakiej doświadczyła Polska w latach 1980–1981.

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień, w szczególności dotyczących następujących zagadnień:

  • geneza „Solidarności”
  • strajki, kultura strajkowa, pamięć o strajkach
  • polityka władz wobec „Solidarności”
  • pamięć o pierwszej „Solidarności”
  • bohaterowie „Solidarności” w wyobraźni zbiorowej
  • zmiana społeczna lat 1980–1981
  • recepcja „Solidarności” po obu stronach żelaznej kurtyny
  • biografie działaczy pierwszej „Solidarności”

Zapraszamy historyków, socjologów, antropologów oraz innych badaczy „Solidarności” do nadsyłania abstraktów wystąpień (na załączonym formularzu) mieszczących się w ramach wyżej zarysowanej problematyki. Na propozycje czekamy do 15 marca 2020 r. Program konferencji zostanie ogłoszony najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, zatem prelegenci w ciągu miesiąca od zakończenia konferencji będą zobowiązani do dostarczenia tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg, posiłki oraz zwrot kosztów podróży.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres: michal.przeperski@ipn.gov.pl

do góry