Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie ludobójstwa na obywatelach polskich i Polakach poza granicami II RP w okresie II wojny światowej oraz w latach 1937–1938

Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon zaprasza nauczycieli historii i przedstawicieli mediów na dwa cykle wykładów organizowane przez Oddział IPN w Gdańsku w 2020 roku w związku z 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej.

CYKL I
(luty–czerwiec 2020 r.)

Zbrodnie sowieckie na Polakach w latach 1937–1945 między Władywostokiem a Przemyślem i Białymstokiem. Od antypolskiej operacji NKWD do Obławy Augustowskiej 

  • Antypolska operacja NKWD w latach 1937–1938 w Związku Sowieckim (II połowa lutego 2020 r.)
  • Zbrodnia Katyńska (kwiecień 2020 r.)
  • Deportacje 1940–1941 (kwiecień 2020 r.)
  • Represje sowieckie wobec struktur Polskiego Państwa Podziemnego 1944–1945 (maj 2020 r.)
  • Obława Pomorska NKWD luty-kwiecień 1945 r. (maj 2020 r.)
  • Obława Augustowska. Lipiec 1945 r. (czerwiec 2020 r.)

 

CYKL II
(II półrocze 2020 r.)

Niemieckie zbrodnie na ziemiach polskich 1939–1945. Od Zbrodni Pomorskiej 1939 roku po marsze śmierci z niemieckich obozów koncentracyjnych w 1945 roku

Tematy II cyklu, nazwiska prelegentów oraz godzina rozpoczęcia poszczególnych prelekcji zostanie podana w I kwartale 2020 r. Cykle odbędą się w sali konferencyjnej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” w siedzibie Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216).

 

TEKI EDUKACYJNE POŚWIĘCONE ZBRODNIOM SOWIECKIM I NIEMIECKIM

 

Oświadczenie IPN w związku z wypowiedziami Prezydenta Federacji Rosyjskiej na temat II wojny światowej i jej przyczyn (pol., ang., ros.).

do góry