Nawigacja

Aktualności

Sympozjum „Miasta »odzyskane«. Demografia i społeczeństwo w pierwszych dekadach po II wojnie światowej” – Gdańsk, 12-13 grudnia 2019

W obradach wzięli udział przedstawiciele IPN Gdańsk na czele z prof. Mirosławem Golonem.

W Domu Uphagena w Gdańsku 12-13 grudnia miało miejsce IV sympozjum źródłoznawcze „Miasta »odzyskane«. Demografia i społeczeństwo w pierwszych dekadach po II wojnie światowej”.

Program sympozjum:

12 grudnia 2019 r. (czwartek)

10.00–10.15
powitanie gości – prof. Mirosław Golon (IPN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Waldemar Ossowski (dyrektor Muzeum Gdańska, Uniwersytet Gdański)

wprowadzenie – prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański)

Część I
Prowadzenie: prof. Waldemar Ossowski (Muzeum Gdańska, Uniwersytet Gdański)

10.15–10.40
prof. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN), Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945–1960 w perspektywie długiego trwania

10.40–11.05
prof. Jędrzej Chumiński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Robotnicy wrocławscy – analiza społeczno-demograficzna 1945–1956

11.05–11.30
prof. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski), Przemiany demograficzno-społeczne w miastach byłej niemieckiej części Górnego Śląska w pierwszej dekadzie po zakończeniu II wojny światowej

11.30–11.50 – dyskusja

11.50–12.10 – przerwa kawowa

Część II
Prowadzenie: prof. Przemysław Olstowski (Instytut Historii PAN)

12.10–12.35
prof. Robert Traba (Instytut Studiów Politycznych PAN), W cieniu miasta. Badania nad postawami i identyfikacjami mieszkańców podolsztyńskiej wsi Purda

12.35–13.00
prof. Radosław Ptaszyński (Uniwersytet Szczeciński), Pomorze Zachodnie 1945–1948: władza i społeczeństwo

13.00–13.25
prof. Peter Oliver Loew (Deutsches Polen-Institut, Darmstadt), Obraz społeczeństwa Gdańska w oczach byłych gdańszczan i Niemców zwiedzających Gdańsk w pierwszym dwudziestoleciu powojennym

13.25–14.15 – przerwa obiadowa

Część III
Prowadzenie: dr Ewa Barylewska-Szymańska (Muzeum Gdańska, Instytut Historii PAN)

14.15–14.40
dr Daniel Gucewicz (IPN), Mieszkańcy Gdańska i okolic w latach 1945–1956 oczami duchowieństwa (wedle sprawozdań duszpasterskich i wizytacyjnych)

14.40–15.05
dr Sylwia Bykowska (Instytut Historii PAN), Księgi meldunkowe jako źródło do badań nad społeczeństwem Gdańska w latach 1945–1959

15.05–15.30
dr Jan Daniluk (Uniwersytet Gdański), Gdańsk jako ośrodek akademicki na ziemiach północnych i zachodnich powojennej Polski (1945–1970)

15.30–15.55
Waldemar Borzestowski (Uniwersytet Gdański), Autochtoni wśród pracowników MZK i MZK GG w latach 1945–1949. Wnioski z analizy akt osobowych

15.55–16.15 – dyskusja

3 grudnia 2019 r. (piątek)

Część IV
Prowadzenie: prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański)

10.00–10.25
dr Andrzej Hoja (Muzeum Gdańska), Historia mówiona jako źródło do badania stosunków społecznych w Gdańsku i na Pomorzu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

10.25–10.50
dr Aneta Kwiatkowska (Gdańska Biblioteka PAN), Gdańsk 1946–1948 w świetle druków ulotnych

10.50–11.15
Krzysztof Filip (IPN), Wydarzenia 1956 roku w Gdańsku i ich społeczne uwarunkowania

11.15–11.40
dr Piotr Brzeziński (IPN), Październik 1956 r. w Pruszczu Gdańskim

11.40–12.00 – dyskusja

12.30–14.30
Spotkanie członków redakcji Historii Gdańska 1945–1990, tom VI, pod redakcją prof. Edmunda Kizika i prof. Mirosława Golona. 


Spotkanie badaczy historii powojennego Gdańska odbywa się w związku z pracami nad VI tomem „Historii Gdańska”. Projekt kierowany przez profesorów Edmunda Kizika i Mirosława Golona, dyrektora IPN Gdańsk, stanowi kontynuację monumentalnego dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2007) i realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

do góry