Nawigacja

Aktualności

Promocja książki IPN „Ze wspomnień gdańskiej lekarki” – Gdańsk, 18 listopada 2019

Autorka przyszła na świat w rodzinie gdańskiej Polonii, w środowisku świadomym swojej tożsamości i polskości. Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu.

W Bibliotece Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 18 listopada odbyła się promocja książki IPN „Ze wspomnień gdańskiej lekarki” autorstwa wieloletniej pracownicy Akademii Medycznej w Gdańsku prof. Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej (1927-2014).

Wokół publikacji dyskutowali Hanna Pietrzkiewicz (córka prof. Kaszewskiej), dr Jan Daniluk (redaktor książki, dyrektor Muzeum UG), dr Marek Bukowski (dyrektor Muzeum GUMed) oraz dr hab. Daniel Wicenty (naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku).

– To pełna wyjątkowych historii opowieść obejmująca kilka epok w dziejach naszego kraju – od 1927 do 1990 roku. Wspomnienia poświęcone są dzieciństwu, młodości i bogatemu życiu zawodowemu autorki, związanej przez lata ze środowiskiem gdańskiej wyższej uczelni medycznej – mówił dr Daniluk.

Redaktor wspomnień zwrócił uwagę, że w książce czytelnik może odnaleźć ważne informacje o działalności aktywnego, choć pozostającego w zdecydowanej mniejszości, środowiska Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku..  

– Prof. Irena Jabłońska-Kaszewska przyszła na świat w patriotycznej rodzinie o dużych zasługach dla miejscowej społeczności polskiej. Jej ojciec – Alfons Jabłoński – był urzędnikiem PKP, a mama Helena córką Michała Bellwona, współzałożyciela Poczty Polskiej w WMG, jednego z najważniejszych i najaktywniejszych działaczy polskich w WMG. Jego pogrzeb w 1948 roku był jedną z ostatnich znaczących demonstracji gdańskich Polaków już w powojennych, jakże innych, realiach – podkreślił dr Daniluk.

– Kontakty, a często wręcz przyjaźnie, pomiędzy przedwojennymi działaczami polskimi w WMG, pozostały ścisłe także po 1945 roku. Gedaniści przychodzili z życzeniami imieninowymi do mojej mamy. Spotykali się w swoich domach. Wielu z nich było także jej pacjentami. Krąg znajomych i rodziny rekrutował się głównie z ludzi, którzy przeżyli okupację, a przed wojną byli związani z różnymi organizacjami polonijnymi w WMG – zaznaczyła Hanna Pietrzkiewicz.

Podczas spotkania można było nabyć publikację.

Organizatorzy wydarzenia: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Wspomnienia Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej (1927–2014) to opowieść obejmująca kilka epok w dziejach naszego kraju. Autorka przyszła na świat w rodzinie gdańskiej Polonii, w środowisku świadomym swojej tożsamości i polskości. Po dojściu Hitlera do władzy wraz z rodzicami zamieszkała w Toruniu. Kolejne rozdziały wiodą czytelnika przez lata trzydzieste aż po dramat 1 września 1939 r., chaos ewakuacji i pierwszych tygodni wojny. Lata okupacji rodzina Jabłońskich spędza w Toruniu, a po zakończeniu wojny w 1945 r. wraca do Gdańska. Tłem opowieści o życiu prywatnym jest historia odradzającej się gdańskiej Akademii Lekarskiej (od 1950 r. Akademii Medycznej), w której autorka przepracowała niemal pięć dekad. To właśnie z perspektywy tego środowiska obserwujemy „polskie miesiące” – rok 1968, 1970, 1980 i wprowadzenie stanu wojennego. Wraz z przełomem politycznym Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych wchodzimy w lata dziewięćdziesiąte XX w. – dla autorki był to czas intensywnej pracy samorządowej, ale i rozczarowań nową rzeczywistością po roku 1990.

Jednym z głównych bohaterów wspomnień Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej jest Gdańsk, dlatego dla każdego gedanisty powinny się one stać lekturą obowiązkową.

do góry