Nawigacja

Aktualności

Promocja najnowszej teki edukacyjnej IPN oraz portalu internetowego „Zbrodnia pomorska 1939” – Bydgoszcz, 13 listopada 2019

Ogromne zainteresowanie wydawnictwem IPN. W spotkaniu uczestniczyło blisko 90 nauczycieli!

W kujawsko-pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy 13 listopada odbyła się promocja najnowszej teki edukacyjnej IPN oraz portalu internetowego „Zbrodnia pomorska 1939”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 90 nauczycieli.

Licznie przybyłych gości przywitał prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk oraz Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty.

– Tej jesieni, w 80. rocznicę zbrodni pomorskiej 1939 roku, to jedna z najważniejszych wielkich lekcji historii najnowszej w naszym regionie – podkreślił prof. Golon. 

Omówienia zawartości materiałów edukacyjnych, portalu oraz prezentacji eseju dla nauczycieli dokonał dr Tomasz Ceran (Delegatura IPN w Bydgoszczy). Następnie ćwiczenia dla uczniów zaprezentował Mirosław Sprenger (Delegatura IPN w Bydgoszczy).

Jesienią 1939 r. na Pomorzu, w wyniku eksterminacyjnej polityki okupanta niemieckiego zamordowano co najmniej 30 tys. osób. Wydarzenia te historycy definiują jako zbrodnię pomorską.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pracownicy Delegatury IPN w Bydgoszczy – dr Tomasz Ceran, Mirosław Sprenger – przygotowali materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz portal edukacyjny „Zbrodnia pomorska 1939”, które mają służyć upowszechnieniu wiedzy o tych tragicznych wydarzeniach.

Materiały edukacyjne składają się z eseju historycznego, kart pracy z ćwiczeniami i źródłami, infografiki oraz reportażu edukacyjnego. Mamy nadzieję, że staną się pomocą dydaktyczną, która umożliwi nauczycielom szkół ponadpodstawowych w sposób atrakcyjny i nowoczesny przybliżyć uczniom niezwykle istotne, ale i trudne treści dotyczące historii regionu.

Uzupełnieniem i pewnym rozszerzeniem teki edukacyjnej przeznaczonej dla nauczycieli jest portal internetowy zbrodniapomorska1939.pl, na którym odbiorca będzie mógł znaleźć wszystkie najważniejsze informacje.

Każdy nauczyciel uczestniczący w całym spotkaniu otrzymał egzemplarz materiałów edukacyjnych „Zbrodnia pomorska 1939” oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 

Prezentację teki poprzedziło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem prezydenta Leona Barciszewskiego zamordowanego 80 lat temu 11 listopada 1939 roku. Następnie uczestnicy spotkania przeszli przez centrum miasta, gdzie na moście nad Brdą stanęła wystawa IPN poświęcona II wojnie światowej „Ukradzione dzieciństwo”.


do góry