Nawigacja

Aktualności

Pracownicy IPN Gdańsk Arkadiusz Kazański i Joanna Karbarz-Wilińska doktorami nauk humanistycznych!

Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdziła przyznanie tytułu doktora Arkadiuszowi Kazańskiemu oraz Joannie Karbarz-Wilińskiej. Naukowcy są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Gratulujemy!

Dr Joanna Karbarz-Wilińska

Tytuł rozprawy: Nurt chrześcijański związany z biskupem stanisławowskim Hryhorijem Chomyszynem. Oblicze ideowo-polityczne (1925–1939)

J. Karbarz-Wilińska od 2007 r. jest członkiem polsko-ukraińskiej grupy roboczej prowadzącej współpracę archiwalną pomiędzy IPN a archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Współredaktor tomów: „Wielki Głód na Ukrainie 1932-1933”, t. 7, oprac. Diana Bojko, Wanda Chudzik, Joanna Karbarz i in., Warszawa-Kijów 2008; „Wielki Terror: operacja polska 1937–1938”, t. 8, oprac. Jerzy Bednarek, Diana Bojko, Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska i in., Warszawa-Kijów 2010; „Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce 1944-1950. Likwidacja struktur kierowniczych”, t. 9, oprac. Jerzy Bednarek, Diana Bojko, Joanna Karbarz-Wilińska i in., Warszawa-Kijów 2017 wydanych w ramach serii „Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych”. Opublikowała też artykuły związane z problematyką ukraińską.

Dr Arkadiusz Kazański

Tytuł rozprawy: NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w latach 1980-1981

A. Kazański ma w swoim dorobku m.in. powszechnie cenioną wystawę o Annie Walentynowicz, liczne wystąpienia naukowe i popularne o dziejach ostatnich dekad PRL, a także publikacje dotyczące m.in. historii opozycji politycznej (w tym dziejów Wolnych Związków Zawodowych), represji w okresie stanu wojennego oraz ponad 500 haseł w „Encyklopedii Solidarności”. 

do góry