Nawigacja

Aktualności

„Świadek Historii”. Ogłoszenie IV edycji

Zgłoszenia w formie pisemnej należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. Uroczysta gala odbędzie się w Toruniu we wrześniu 2019 r.

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku ogłasza IV edycję Nagrody Honorowej „Świadek Historii”. Jest ona przyznawana osobom fizycznym, instytucjom, organizacjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym.

Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Nagroda jest przyznawana obywatelom polskim oraz osobom nie będącym obywatelami polskimi, może być także przyznana pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

W IV edycji Nagrody Honorowej „Świadek Historii” przyjmowane są zgłoszenia osób z terenu działania Delegatury IPN w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie).

Zgłoszenia w formie pisemnej (wniosek wraz z oświadczeniem kandydata) należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019 r. na adres Delegatury IPN w Bydgoszczy: Grudziądzka 9/15, 85-130 Bydgoszcz (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia można wysyłać również w formie elektronicznej na adres e-mail: malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl.  

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Grzechulska, tel. 52 325 95 00.

do góry