Nawigacja

Aktualności

III sympozjum źródłoznawcze „Gdańsk 1945-1960. Odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno-urbanistycznej” – Gdańsk, 7 grudnia 2018

Przedstawiciele IPN Gdańsk uczestniczyli w spotkaniu badaczy historii powojennego Gdańska.

W Domu Uphagena w Gdańsku 7 grudnia odbyło się III sympozjum źródłoznawcze „Gdańsk 1945-1960. Odbudowa, rozwój infrastruktury i struktury przestrzenno-urbanistycznej.

Wykład poświęcony siedzibom aparatu bezpieczeństwa w Gdańsku wygłosił dr Daniel Czerwiński z IPN Gdańsk. Z kolei dr Daniel Gucewicz (IPN Gdańsk) mówił o rozwoju i strukturze Kościoła rzymskokatolickiego w Gdańsku w latach 1945-1960.

Panel poświęcony m.in. problemowi budownictwa mieszkaniowego, zakładom komunikacyjnym oraz przemysłowi stoczniowemu poprowadził prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Gdańsk.

Sympozja źródłoznawcze to spotkania badaczy historii powojennego Gdańska, które odbywają się w związku z pracami nad VI tomem „Historii Gdańska”. Projekt kierowany przez profesorów Edmunda Kizika i Mirosława Golona stanowi kontynuację monumentalnego dzieła pod redakcją prof. Edmunda Cieślaka (1922-2007) i realizowany jest w Instytucie Historii PAN we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Kuratorem sympozjum jest dr Sylwia Bykowska (Instytut Historii PAN).

do góry