Nawigacja

Aktualności

Na Pomorzu i Kujawach świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

IPN Oddział w Gdańsku oraz Delegatura IPN w Bydgoszczy zaangażowały się w szereg inicjatyw z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Prezentujemy najważniejsze inicjatywy niepodległościowe organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku:

 • 29 czerwca w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Pomorze Gdańskie w drodze do Niepodległej (1918–1920)”. 
 • Od 1 września prowadzona była akcja „Mój pierwszy zeszyt” w ramach, której wyprodukowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy zeszytów z wizerunkami Ojców Niepodległości. Upominki trafiły do ok. 10 tys. uczniów z województwa pomorskiego. Akcja wciąż trwa. 

 • W dniach 10-11 października w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Między zniewoleniem a niepodległością. Bydgoszcz w XX wieku”. 
 • Od 31 października do 5 listopada trwała niepodległościowa akcja pt. „Bądź widocznym patriotą”. W tym czasie przy pomocy funkcjonariuszy pomorskiej Policji rozdanych zostało 25 tys. biało-czerwonych odblaskowych opasek. W ten sposób IPN Gdańsk przypominał mieszkańcom Pomorza o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 • W centralnych punktach Włocławka (7.11), Gdyni (8.11) i Bydgoszczy (9.11) stanie najnowsza wystawa IPN Gdańsk pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. 

 • Wojewódzki Konkurs Historyczny „Przystanek Niepodległa” organizowany przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy. Konkurs był skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, klas branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych. Brały w nim udział zespoły uczniów pod opieką merytoryczną nauczyciela. Ich zadaniem było przygotowanie krótkiego utworu multimedialnego, np. etiudy filmowej, filmu dokumentalnego, reportażu charakteryzującego i opisującego jedno szczególne dla regionu kujawsko-pomorskiego: miejsce, wydarzenie, postać historyczną, lokalnego bohatera, miejsce pamięci (np. tablicę pamiątkową, pomnik). Finał odbył się 16 października 2018 r. 
 • Jedną z ważniejszych inicjatyw IPN Gdańsk jest Regionalny Turniej Debat Oksfordzkich Pomorza i Kujaw skupiony wokół roku 1918 (finał 20 listopada w Tczewie).
 • Pomoc dydaktyczna Delegatury IPN w Bydgoszczy dla nauczycieli „Dwie drogi, jedna Niepodległa”. Pomoc służąca przybliżeniu historii życia Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego i przedstawienie dwóch dróg, które zmierzały w tę samą stronę – Niepodległej Polski.
 • „Pocztówka pamięci”. Druk i kolportaż pakietów składających się z pięciu czarno-białych pocztówek, na których znajdą się zdjęcia z zasobu Wojskowego Biura Historycznego. Instytucje odpowiedzialne za realizację projektu: Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Poczta Polska (realizacja grudzień 2018 r.).
 • Infografika „Niepodległa! Rok 1918” wykonana przez pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy. Infografika historyczna wraz z wyborem źródeł będzie kolportowana w szkołach regionu kujawsko-pomorskiego w listopadzie i grudniu 2018 r. 
 • Reportaż edukacyjny o odzyskaniu niepodległości na Kujawach i Pomorzu. Program realizowany w ramach współpracy Delegatury IPN w Bydgoszczy z TVP3 Bydgoszcz, seria „Lekcja historii” (realizacja listopad 2018 r.).
 • Audycja historyczna w ramach cyklu „Pomorskie miesiące” dot. obchodów niepodległościowych w 1978 i 1979 r. na Wybrzeżu. Program realizowany w ramach współpracy IPN Gdańsk i Radia Gdańsk.
 • W przygotowaniu jest kalendarz formacji kawaleryjskich II RP stacjonujących na Pomorzu i Kujawach z sylwetkami polskich bohaterów.

Dodatkowo IPN Gdańsk oraz Delegatura IPN w Bydgoszczy wsparły szereg innych niepodległościowych inicjatyw. 

KONKURSY

 • Wojewódzki Konkurs Historyczny „Droga do Polski Niepodległej 1918” organizowany przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. Jego celem było zainteresowanie uczniów historią wydarzeń, które doprowadziły do Polski Niepodległej oraz kształtowanie wśród młodzieży poczucia tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. IPN Gdańsk objął patronat honorowy nad konkursem.
 • IPN Gdańsk był patronem honorowym V Międzygminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej (Parafia Stara Kiszewa 27 października 2018 r.).
 • IPN Gdańsk objął patronatem honorowym X Jubileuszowy Międzygminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa w Kamionce, Urząd Gminy w Smętowie Granicznym oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym. Finał 17 listopada godz. 11.00.
 • Szkolny Konkurs „Co wiemy o Hymnie Narodowym”. Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku pod patronatem IPN Gdańsk. Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-6 i miał na celu popularyzację wiedzy na temat historii Hymnu Narodowego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 8 listopada 2018 r.
 • IPN Gdańsk objął patronatem honorowym XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Kto Ty jesteś ?.” w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2018 r.
 • IPN Gdańsk został partnerem konkursu plastycznego dla szkół podstawowych województwa pomorskiego „100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – pamiętam i ja!”.
 • Delegatura IPN w Bydgoszczy była partnerem konkursu „Z 24 na sportowo i niepodległościowo”, który odbył się 23 października w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu. W zawodach wzięli udział uczniowie klas III szkół podstawowych z Torunia. Zawody zorganizowane w z okazji 100. rocznicy  odzyskania przez Polskę niepodległości miały charakter sportowo-intelektualny. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat rocznicy oraz sprawnością fizyczną. IPN przekazał nagrody na konkurs.
 • IPN Gdańsk ufundował nagrody w XV Wojewódzkim Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycznej w Gdańsku.
 • IPN Gdańsk objął patronat honorowy nad konkursem plastycznym pt. „Niepodległość oczami dziecka” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla. Prace należało dostarczyć do siedziby biblioteki do 30 października 2018 r.
 • Szkolny  konkurs „Twarze Niepodległej”. Organizatorem konkursu był Zespół Humanistów Szkoły Podstawowej Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku pod patronatem IPN w Gdańsku. „Twarze Niepodległej” – praca złożona do konkursu musiała prezentować portret jednego z wybitnych polskich postaci, którzy przyczynili się do odrodzenia Polski, po 123 latach niewoli oraz do walki o wolność Polski w latach 1939-1989. Prace konkursowe należało składać do 20 października 2018 r.
 • IPN Gdańsk ufundował nagrody podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdańsku-Oliwie  przy Szpitalu Dziecięcym Polanki 8 listopada 2018 r.
 • IPN Gdańsk objął patronat honorowy nad I Gminnym Konkursem Recytatorskim Kaszubskiej Poezji Patriotycznej Częstkowo 2018. Każdy z uczestników miał przygotować jeden wybrany wiersz w języku kaszubskim o tematyce patriotycznej. Finał konkursu przewidziany jest na 20 listopada.
 • Szkolny Konkurs Historyczno-Multimedialny „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przedmiotem  konkursu było upamiętnienie historycznych wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 20 im. kmdra ppor. Jana Grudzińskiego w Gdańsku – Zespół Humanistów, pod patronatem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
 • IPN Gdańsk objął honorowym patronatem konkurs poetycki, historyczny i geograficzny z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (26 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie).
 • Delegatura IPN w Bydgoszczy jest partnerem konkursu pieśni patriotycznej dla najmłodszych w przedszkolu „Źródełko” w Bydgoszczy, który odbędzie się 8 listopada 2018 r. IPN przekazał upominki dla laureatów.

 

 

UROCZYSTOŚCI, AKCJE, WYDARZENIA

 • IPN Gdańsk jest partnerem widowiska muzyczno-tanecznego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości „Wyśniłem sen o Niepodległej”. Premiera odbędzie się 10 listopada 2018 r. w Dworze Artusa w Gdańsku. Patronami honorowymi widowiska są m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz wiceminister kultury Jarosław Sellin.
 • Patronat honorowy oraz wsparcie biało-czerwonymi, odblaskowymi opaskami wyprodukowanymi przez IPN Gdańsk akcji Spacer Niepodległości. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, trasa wyprawy (15/18 listopada 2018) prowadzić będzie wzdłuż całego przedwojennego odcinka polskiego wybrzeża (czyli od ujścia Piaśnicy w Dębkach, do ujścia Sweliny na granicy Gdyni i Sopotu).
 • IPN Gdańsk jest współorganizatorem uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Gminie Przywidz. Wspólne świętowanie rozpocznie się 11 listopada 2018 r. od uroczystej Mszy św. w kościele M.B. Różańcowej.
 • Patronat honorowy nad XIII Gminnymi Biegami z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zawody odbędą się w niedzielę 11 listopada 2018 r. na ścieżce pieszo-rowerowej Kosakowo – Pierwoszyno.  
 • IPN Gdańsk był partnerem Gali Bohaterów, wydarzenia organizowanego 16 września przez Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa. W trakcie uroczystości prezentowane były sylwetki ważne dla polskiej niepodległości: Eugeniusza Kwiatkowskiego, dr. Józefa Władysława Bednarza, Jacka Karpińskiego oraz bł. Alicji Kotowskiej.
 • Patronat nad projektem „Przyjdź, poznaj, uczcij” Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń – Muzeum Solidarności. W ramach projektu „Solidarność dla Niepodległości”  6 i 7 listopada odbędą się spotkania z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
 • IPN Gdańsk objął honorowym patronatem Mistrzostwa Diecezji Pelplińskiej w Biegach Przełajowych – Bieg Niepodległościowy (Stara Kiszewa, 20 października 2018 r.).
 • Przekazanie przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy materiałów edukacyjnych (m.in foldery wystawy „Ojcowie Niepodległości”, opaski odblaskowe) na potrzeby szkolnego Zjazdu Kultury Polskiej organizowanego przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 w Bydgoszczy 9 listopada 2018 r.
 • IPN Gdańsk jest partnerem Akcji Niepodległość organizowanej przez Stowarzyszenie Strzebielinek.
 • IPN Gdańsk objął honorowym patronatem akcję „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina” wpisującą się w akcję 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Swołowo 10-11 listopada.
 • Patronat honorowy nad mini konferencją TedEdukacja.Niepodległa (9 listopada w sali gimnastycznej X LO w Gdańsku). Projekt ten jest propozycją społeczności szkoły na celebrowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Wsparcie gadżetami, publikacjami, grami IPN Gdańsk w organizowaniu współpracy z Polską Sobotnią Szkołą im. ORP „Błyskawica” w Whippingham.
 • Wsparcie biało-czerwonymi odblaskowymi opaskami 6 listopada wieczornicy w Domu Harcerza na temat 100-lecia Piosenki Harcerskiej i jej historii w Niepodległej, na którą są zaproszone harcerskie Kręgi Seniorów Chorągwi Gdańskiej z Gdyni, Tczewa, Lęborka, Kwidzyna, Malborka i Czarnej Wody. Opaski zostaną także wykorzystane na Paradzie Niepodległości 11 Listopada w Gdańsku.
 • Delegatura IPN w Bydgoszczy objęła patronatem akcję Katolickiej Szkoły Podstawowej w Inowrocławiu im. bł ks. Wł. Demskiego „Autobus dla niepodległej”. W ramach akcji uczniowie będą śpiewać piosenki patriotyczne w autobusach komunikacji miejskiej oraz kolportować materiały związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Przekazano foldery wystawy „Ojcowie Niepodległości”, ulotki z wizerunkami m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego oraz opaski odblaskowe. Akcja odbędzie się 9 listopada.

Powiązane wiadomości

do góry