Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Pomorze Gdańskie w drodze do Niepodległej (1918–1920)” – Gdańsk, 29 czerwca 2018

W hotelu Mercure Gdańsk Posejdon w gdańskim Jelitkowie odbyła się konferencja naukowa „Pomorze Gdańskie w drodze do Niepodległej (1918–1920)”.

Konferencję z ramienia organizatora otworzył dr Daniel Wicenty, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, który podkreślił, że konferencja jest wspólnym dziełem gdańskiego i toruńskiego ośrodka naukowego. 

Proces tworzenia się państwa polskiego trwał najdłużej ze wszystkich państw powstałych po pierwszej wojnie światowej [...] Mieliśmy najdłuższy proces zrastania się ziem, które wchodziły wcześniej w skład państw zaborczych – podkreślił prof. Kłaczkow omawiając założenia konferencji.

W trakcie konferencji wysłuchaliśmy następujących referatów:

 • prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Stempin (Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera w Krakowie, Albert-Ludwigs Universität Freiburg) – Przyszłość Prus Zachodnich i dyplomatyczne próby obrony tego terytorium przez Niemcy w latach 1918–1920
 • prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK) – Kwestia powrotu Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej do Polski w latach 1918–1920
 • prof. dr hab. Aleksander Smoliński (UMK) – Przygotowania wojskowe do przejęcia przez Rzeczpospolitą ziem przyznanych jej na mocy traktatu w Wersalu
 • dr hab. Krzysztof Kania (UMK) – Pomorze Gdańskie w trakcie obrad konferencji wersalskiej 1919 r.
 • dr Jan Daniluk (UG) – Lata 1918–1920 a kwestia nowego statusu Gdańska w realiach powojennej Europy
 • dr Zbigniew Girzyński (UMK) – Kościół katolicki w Prusach Zachodnich wobec kwestii powrotu tego regionu do Polski
 • dr hab. Tomasz Krzemiński (IH PAN) – Polskie mieszczaństwo Prus Zachodnich wobec kwestii powrotu tego obszaru do Polski
 • prof. nadzw. dr hab. Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN) – Ziemiaństwo Prus Zachodnich wobec powrotu regionu do Polski
 • mgr Małgorzata Mielewska (UMK) – Sytuacja polityczna w powiecie świeckim w latach 1918–1920
 • mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska (UMK) – Kwestia powrotu Pomorza Gdańskiego w świetle ówczesnej prasy hiszpańskiej
 • mgr Joanna Piórkowska (UMK) – Tadeusza Michejdy związki z Pomorzem
 • mgr Mateusz Hűbner (UMK) – Rodzina Steinbornów – od „małej ojczyzny” do II Rzeczpospolitej

Na zakończenie odbyła się dyskusja. Kierownikami konferencji byli prof. dr hab. Igor Hałagida (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku) oraz prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu). Sekretarzem konferencji była mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska. Gościnnie jako pierwszy z referatem wystąpił prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG). Wśród licznej reprezentacji Oddziału IPN w Gdańsku obecny był również dyrektor, a jednocześnie pracownik UMK w Toruniu, prof. Mirosław Golon.

 

ORGANIZATORZY:

 

ZAPROSZENIE

do góry