Nawigacja

Aktualności

II edycja projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w roku szkolnym 2018/2019 w Oddziale IPN w Gdańsku (zgłoszenia do 1 października 2018)

Projekt, do którego zapraszamy uczniów klasy 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich opiekunami – nauczycielami, poświęcony jest tematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego.

W ramach projektu uczniowie uczestnicząc w 6 spotkaniach, poznają rolę, jaka w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci krótkich (2 min.) etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany przez Oddziały i Delegatury IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Szczecinie oraz w Warszawie.

 

Cele projektu:

  • zaprezentowanie procesu poszukiwań nieznanych miejsc pochówków ofiar reżimów totalitarnych,
  • wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”,
  • kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemu komunistycznego, odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, poszanowania dla życia ludzkiego i nakazów kultury i religii dotyczących grzebania umarłych,
  • rozbudzanie ciekawości badawczej, ukazywanie integralności nauki i interakcji miedzy jej różnymi dziedzinami; poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów,
  • rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą, kształtowanie nawyku śledzenia informacji dotyczących odkryć i ustaleń,
  • rozwój umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole,
  • sformułowanie i przetworzenie w dzieło filmowe własnych refleksji nad poszukiwaniami szczątków ofiar reżimów totalitarnych,

 

Efekty projektu

Rezultatem pracy powinien być 2-minutowy film, nakręcony przez zespół uczniów biorących udział w projekcie. Film powinien wykazywać związek z tematyką projektu oraz propagować prace związane z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych lub być refleksją nad losem ofiar i ich rodzin. Film nie może zawierać treści drastycznych lub nie nadających się do publicznego odtworzenia.

 

Zapisy przyjmujemy do 1 października 2018 r. Prosimy o przesyłanie ich do koordynatorów projektu w Oddziale IPN w Gdańsku na adres: artur.chomicz@ipn.gov.pl; natomiast w Delegaturze IPN w Bydgoszczy na adres: kamila.churska@ipn.gov.pl. Formularz zgłoszeniowy w załączniku. 
do góry