Nawigacja

Aktualności

Prezentacja publikacji „Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach” – Gdańsk, 28 kwietnia 2018

W związku z 40. rocznicą utworzenia WZZ Oddział IPN w Gdańsku przygotował okolicznościowe wydawnictwo pt. Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 1978–1980 w relacjach. Jest ono dziełem zespołu pracowników gdańskiego IPN: za koncepcję naukową odpowiada prof. Igor Hałagida, wstęp napisał dr Piotr Brzeziński, natomiast biogramy i relacje opracował Arkadiusz Kazański. Recenzentami książki byli dr Konrad Knoch i dr Cecylia Kuta. Projekt koordynował Krzysztof Drażba.

Publikacja zawiera relacje działaczy WZZ na temat powstania organizacji, jej działania, represji wobec jej uczestników, a także na temat strajków sierpniowych. Uzupełnieniem są biogramy działaczy WZZ, wybór materiałów źródłowych oraz zdjęć. Do wydawnictwa dołączona jest płyta z relacjami kilkunastu działaczy Wolnych Związków Zawodowych, m.in. Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Jana Karandzieja, Macieja Miatkowskiego, Joanny Dudy-Gwiazdy, Andrzeja Kołodzieja i Lecha Zborowskiego.

Publikacja liczy 48 stron tekstu i zawiera obszerną wkładkę zdjęciową. Zostanie zaprezentowana drugiego dnia uroczystych obchodów 40. rocznicy utworzenia WZZ.

***

Dzięki zbiorowemu wysiłkowi członków WZZ Wybrzeża udało się urzeczywistnić wiele ważnych postulatów: doprowadzono do utworzenia i zalegalizowania niezależnych od władz związków zawodowych, uzyskano prawo do strajków, a także zgodę na budowę pomników ku czci ofiar Grudnia ’70. Nieprzypadkowo też we władzach NSZZ „Solidarność” znalazło się wielu działaczy WZZ, z Lechem Wałęsą i Andrzejem Gwiazdą na czele. Po 1989 r. członkowie WZZ Wybrzeża z dużym powodzeniem zaangażowali się w działalność społeczną i polityczną. Warto podkreślić, że z tego stosunkowo nielicznego środowiska wywodzili się dwaj późniejsi prezydenci III Rzeczypospolitej, a także liczni parlamentarzyści, samorządowcy i działacze społeczni.

Piotr Brzeziński (fragment wstępu)

 

Okładka

do góry