Nawigacja

Aktualności

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Promocja książki Witolda Bagieńskiego „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1944–1961” – Gdańsk, Elbląg, 14–15 marca 2018

  • Okładka książki

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.

W publikacji Witolda Bagieńskiego przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

Publikacja przygotowana w ramach prac naukowo-badawczych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.


GDAŃSK (al. Grunwaldzka 216)
14 marca 2018 r. (środa), godz. 17.00

Spotkanie odbędzie się ramach działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Trójmieście.

 

ELBLĄG (ul. Mierosławskiego 5)
15 marca 2018 r. (czwartek), godz. 17.00

Spotkanie odbędzie się ramach działalności Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Elblągu.

Wstęp wolny.

do góry