Nawigacja

Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt koncepcyjny „Cmentarza wojennego ofiar zbrodni niemieckich obozu zagłady Soldau" - Gdańsk, 25 marca

25 marca o godzinie 12.00 na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, odbyła się konferencja prasowa w czasie której zostały ogłoszone wyniki konkursu na projekt koncepcyjny „Cmentarza wojennego ofiar zbrodni niemieckich obozu zagłady Soldau". Organizatorami konkursu był Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz gdański oddział IPN.

W konferencji prasowej udział wzięli dr  hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG,  Dziekan WAPG - prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dyrektor BUWiM IPN w Warszawie Adam Siwek,  Z-ca Dyrektora O IPN w Gdańsku Waldemar Szulc oraz dr hab. inż. arch. Robert Idem, prof. PG.

Przybyłych gości przywitała Pani prof. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, która podziękowała za współpracę Instytutowi Pamięci Narodowej oraz studentom 5 semestru architektury, ktrórzy przygotowali konkursowe prace.

Ze strony IPN, przemówienie wygłosił Dyrektor BUWiM Adam Siwek:

Projektowanie cmentarzy, miejsc pamięci wbrew pozorom jest na to duże zapotrzebowanie. Jest potrzeba, żeby do tego tematu podchodzić w sposób wyważony. Chodzi o to, żeby zajmując się tematem wojny, tragedii ludzkich z jednej strony przekazać tą treść w sposób niebanalny, a z drugiej zachować to co najważniejsze.

mówił Dyrektor Siwek.

Kolejną osobą przemawiającą był Waldemar Szulc, Zastępca Dyrektora oddziału IPN w Gdańsku:

Las Białucki jest miejscem szczególnym, miejscem wyjątkowym. To tam spoczywają szczątki, tam spoczywają prochy zamordowanych bestialsko zamordowanych przez Niemców Polaków, ale to było za mało. W dalszych planach było zrzucenie tych, wszystkich ofiar w otchłań niepamięci.Instytut Pamięci Narodowej nigdy nie pozwoli na to, żeby zapomnieć o polskich bohaterach.

- zakończył Waldemar Szulc.

Na koniec konferencji przewodniczący jury prof. Robert Idem przedstawił wyniki konkursu:

I miejsce – Barbara Wójcik, Jakub Staszak

II miejsce – Maja Bułat, Angelika Kotecka

III miejsce – Martyna Adamska, Natalia Kołoszko

Wyróżnienie – Monika Górska, Julia Grzesiak

Wszyscy uczestnicy konkursu są studentami V semestru architektury na Politechnice Gdańskiej.

W skład jury oceniającego prace weszli: Przewodniczący komisji konkursowej - dr hab. inż arch. Robert Idem, prof. PG, Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie Adam Siwek, Zastępca Dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku Waldemar Szulc, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku Katarzyna Lisiecka, dr inż. arch. Marta Koperska-Kośmicka, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, dr inż arch. Magdalena Rembeza, dr hab. inż arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, prof. PG.

 

 

 

 

Konkurs ma związek z wynikami śledztwa prowadzonego przez naczelnika gdańskiego pionu śledczego IPN prok. Tomasza Jankowskiego, który wraz z grupą biegłych i specjalistów z zakresu archeologii i antropologii pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Ossowskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dokonał w Lesie Białuckim przełomowego odkrycia miejsca zdeponowania szczątków ludzkich co najmniej 8 tysięcy ofiar niemieckiego terroru. Ujawniono prawie 17 ton prochów ludzkich. Prace były prowadzone w  dniach od 4 do 10 lipca 2022 r.

Poniżej prezentujemy wszystkie prace konkursowe:

do góry