Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Błogosławieni męczennicy II wojny światowej z Pomorza” (zgłoszenia do 30 marca 2024)

Oddział IPN w Gdańsku jest partnerem wydarzenia.

Przedmiotem konkursu są błogosławieni męczennicy II wojny światowej z Pomorza: s. Alicji Kotowskiej, ks. Władysława Miegonia, ks. Mariana Góreckiego, ks. Bronisława  Komorowskiego, ks. Franciszka Rogaczewskiego oraz dwaj kandydaci do tytułu  błogosławionych, czyli ks. Edmunda Roszczynialskiego oraz ks. Anastazego Kręckiego.

 

Konkurs ma na celu:

 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej;
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach historycznych i bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej oraz narodowej;
 • uświadomienie decyzyjności i poczucia sprawstwa w społeczności lokalnej  oraz promowanie postawy aktywnej względem niej;
 • doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych.
 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. s. Alicji Kotowskiej w Wejherowie, zwana dalej „Organizatorem”.

 

Patronat nad konkursem objęli:

 • Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka,
 • Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Gdańsku,
 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
 • Prezydent Miasta Wejherowa,
 • Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”,
 • Stowarzyszenie „Ziemia Luzińska”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego. 

***

Pełny regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępna są w załączonych plikach oraz na stronie głównego organizatora.

do góry