Nawigacja

Aktualności

Przekazaliśmy harcerzom ZHP Hufiec Elbląg akt opieki nad grobem weterana walk o wolność i niepodległość Polski śp. Genowefy Schlichtinger – Elbląg, 28 października 2023

Podczas spaceru patriotyczno-edukacyjnego „Szlakiem mogił weteranów walk o wolność i niepodległość Polski” zorganizowanego przez elbląską dziennikarkę Grażynę Wosińską na cmentarzu komunalnym Agrykola w Elblągu nastąpiło uroczyste przekazanie przez pracownika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku Sylwię Chomicz na ręce hm. Adriana Szymańskiego aktu opieki nad grobem weterana śp. Genowefy Schlichtinger.

Mogiłę objęły opieką trzy drużyny harcerskie: 107 Elbląska Żeńska Drużyna Harcerska „Hesperia”, 117 Elbląska Męska Drużyna Harcerska „Mato” oraz 99 Elbląska Żeńska Drużyna Starszoharcerska „Wapiti”.

„Dzięki podjętej opiece nad grobem śp. Genowefy Schlichtinger młodzież będzie nie tylko dbać o utrzymanie nagrobka w dobrym stanie, ale także kultywować pamięć o weteranie, a przede wszystkim poprzez jego życie, jego czyny uczyć się patriotyzmu i miłości do naszej Ojczyzny” – wyjaśniła Sylwia Chomicz

Genowefa Schlichtinger była żołnierzem Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, podkomendną gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, łączniczką o ps. „Ewa”. W jej mieszkaniu znajdowały się przejściowe magazyny broni, amunicji i granatów, odbywał się kolportaż prasy podziemnej oraz narady dowództwa Okręgu AK Wilno. Czynna była również radiostacja nadawczo-odbiorcza, czym narażała nie tylko życie swoje, ale także życie swojej rodziny. Za odważną i ofiarną działalność konspiracyjną została odznaczona w 1943 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. O jej czynach świadczą chociażby opinie przełożonych i współpracowników, zachowane w dokumentacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie:

„(…) Ewa brała udział w kilku niebezpiecznych akcjach. Przerzut np. prasy likwidacji „spalonych” magazynów. Pamiętam jak pewnego dnia „Ewa” przewoziła do siebie małymi saneczkami po pół worka granatów, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo punku, nie można było inaczej dowieźć ani obcym pokazywać się. W pracy swej „Ewa” wykazała dużo odwagi, poświęcenia i spokoju (…)” - oświadczenie świadka Mariana Czechowskiego, szefa Przerzutu na Okręg Wileński AK

„(…) „Ewa” mieszkała z dwojgiem dzieci, rodzicami i bratem Czesławem, również żołnierzem AK w Wilnie, na ul. Borowej 3. Brat „Ewy” pobudował duże i pojemne skrytki w zabudowaniach i mieszkaniu. Tak powstał największy magazyn Kwatermistrzostwa w Wilnie na przerzuty samochodowe. Materiały, które przychodziły z Warszawy, Komendy Głównej, tam były rozładowywane i przygotowywane do wysyłki na teren oddziałów partyzanckich (...) Często materiały konspiracyjne w bardzo niebezpiecznych warunkach przewoziła z bratem wózkiem konnym (…) Osobiście „Ewę” znałem i ceniłem jako jednego z najlepszych pracowników kwatermistrzostwa. Sam korzystałem z jej usług jako niezawodnej kurierki (…)” – oświadczenie świadka Stanisława Kiałka, zastępcy kwatermistrza Komendy Okręgu Wileńskiego AK

Grób Genowefy Schlichtinger został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Z okazji uroczystego przekazania harcerzom opieki nad grobem, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku wydało specjalny folder z biogramem bohaterki, który został rozdany uczestnikom spotkania. Na zakończenie wydarzenia, przy grobie śp. Genowefy Schlichtinger zapalono znicze pamięci i minutą ciszy uczczono wszystkich weteranów spoczywający na elbląskich cmentarzach. Przybyli na uroczystość harcerze otrzymali w podziękowaniu od Instytutu Pamięci Narodowej gry i materiały edukacyjne.

do góry