Nawigacja

Aktualności

Lech Bądkowski

Lech Bądkowski w sierpniu 1980 r. był członkiem Prezydium i rzecznikiem prasowym MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych; wiosną 1981 r. współtworzył i był przewodniczącym Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku.

Lech Bądkowski (1920–1984) był bez wątpienia jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Gdańska i Pomorza w XX w. Ów wychowanek II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej z bronią w ręku walczył o wolność Polski i Pomorza, a następnie przez wiele lat jako pisarz i działacz społeczny starał się o uzyskanie swobody działania w jak najszerszym zakresie możliwym w realiach PRL.

Niestety nie było mu dane dożyć końca komunizmu w Polsce. Jego pogrzeb na gdańskim cmentarzu Srebrzysko był prawdziwą manifestacją patriotyzmu i solidarności. Udział w nim wzięło nawet około pięć tysięcy osób, wśród nich: Lech Wałęsa, Bronisław Gremek, Zbigniew Herbert oraz wielu działaczy kaszubsko-pomorskich, przedstawicieli środowisk opozycyjnych i literatów. Trumnę z jego ciałem przykryto flagą Solidarności oraz żółtą flagą z czarnym gryfem kaszubskim, co symbolizowało idee, którym poświęcił życie.

Wystawa jest próbą syntetycznego ujęcia jego drogi życiowej.

Autorka wystawy: Izabela Brzezińska

Recenzja: dr Piotr Abryszeński

Korekta: Katarzyna Łasińska

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Piotr Wiejak

W wystawie wykorzystano materiały: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Komisji Krajowej „Solidarności” (AKK), Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (BG PAN), Europejskiego Centrum Solidarności (ECS), Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku (WiMBP) oraz ze zbiorów prywatnych Sławiny Kosmulskiej.

Fotografie współczesne: Izabela Brzezińska

 

do góry